Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Tillräckligt antal farmaceuter är inte alltid bara en”

Läkemedelsverket vill förenkla ansökan om tillstånd att driva apotek. Sveriges Farmaceuter ger klartecken men vill att verket förstärker sina apoteksinspektioner och lägger fokus på antalet närvarande farmaceuter i verksamheten.

Läkemedelsverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter kring ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek som gått på remiss.

Verket vill bland annat ta bort dagens krav på att ange bemanningsplan och vilken kompetens som farmaceuterna i verksamheten besitter.

Sveriges Farmaceuter ställer sig bakom förslaget.

– Det har visat sig, när vi har kollat med personer som är insatta, att det är flera som inte skickar in vare sig plan eller kompetensbeskrivning redan idag, och det utan att det får några konsekvenser. Det här är alltså något som inte fungerar i praktiken, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

– Kompetenskrav och krav på ett minsta antal farmaceuter finns dock i författning idag, det är alltså reglerat på en högre nivå. Vi ställer oss därför bakom förslaget att ta bort föreskriften.

– Men i och med att bemanningsplan och kompetensbeskrivning lyfts bort från ansökan tycker vi att det är rimligt att verkets inspektioner i högre utsträckning omfattar kontroll av antalet närvarande farmaceuter och den kompetens som farmaceuterna har, säger Clary Holtendal.

Enligt Clary Holtendal tolkas formuleringen ”tillräckligt antal farmaceuter” i författningen ofta som att en farmaceut är tillräcklig.

– Att ha tillräckligt antal farmaceuter kan inte rimligen alltid vara lika med en farmaceut, säger hon.

Farmaceutens individuella kompetens är också av avgörande betydelse för patientsäkerheten, menar hon.

– Vi vet att det förekommer situationer då helt oerfarna farmaceuter beordras att bemanna apotek själva under stora delar av dagen, vilket naturligtvis inte är tillfredsställande.

Läkemedelsverket vill också ta bort kravet på att skicka in kopia på legitimation i samband med anmälan av ny läkemedelsansvarig, LMA.

I stället ska ansvaret att inhämta ”legget” ligga på tillståndshavaren.

– Vi håller med verket om att det här kravet innebär en onödig administrativ process. Att ansvaret läggs på tillståndsinnehavaren är en viktig signal om vikten av att aktivt efterfråga legitimationshandlingar från medarbetare. Däremot måste verket förstås kunna kräva att se handlingarna vid inspektioner, säger Clary Holtendal.

Mest läst