Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nätapotek får symbol

I sommar får alla godkända nätapotek i EU sannolikt en ny symbol. Den befintliga nationella apotekssymbolen påverkas inte utan blir kvar hos nätapoteken.

Läkemedelsverket skickade nyligen ut en remiss som bland annat berör införandet av en ny EU-gemensam symbol för apotek som bedriver distanshandel.

– I juli lanseras sannolikt den nya EU-symbolen. Då blir det lättare för konsumenten att känna igen ett godkänt internetapotek inom EU, säger Marie Kerttu, utredare på Läkemedelsverket.

Hon berättar att symbolen, på nätapotekens hemsida, ska vara länkad till en lista på samtliga godkända apotek/försäljningsställen i det aktuella landet.

Läs mer om den nya symbolen i vår artikel från 2013.

Den nationella symbolen för alla godkända apotek berörs inte av detta, utan kommer att finnas kvar vid sidan om den nya EU-symbolen för godkända nätapotek.

Andra läser