Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny läkemedelslag på väg

Regeringen lämnar idag en proposition om en ny läkemedelslag till riksdagen.

Anledningen är att Läkemedelslagen, från 1992, med åren blivit allt mer svåröverskådlig på grund av omfattande tillägg och ändringar.

I förhållande till den nuvarande lagen är det främst språkliga och redaktionella justeringar som gjorts.

Sveriges Farmaceuter lämnade i fjol ett remissvar på förslaget. Förslaget ”förefaller genomtänkt och fyller sitt syfte att göra lagen tydligare”, skrev förbundet, som inte hade några invändningar mot förslagen.

Den nya lagen planeras träda i kraft den 1 januari 2016. Propositionen finns att läsa här.

Andra läser