Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ambitionen är noll övertalighet”

Omstöpningen av Apoteket AB:s chefsstruktur har väckt oro. Sveriges Farmaceuters akademikerförening har ambitionen att ingen ska bli övertalig.

Som vi skrev tidigare i veckan planerar Apoteket AB en omorganisation på chefsnivå, där antalet apotekschefer minskar till 249. Den nya chefsstrukturen ska träda i kraft den 1 maj.

Den beslutade förändringen är resultatet av en längre process där samtal kontinuerligt förts med Sveriges Farmaceuters akademikerförening vid Apoteket AB. I förhandlingarna har föreningen representerats av Marie Redeborn.

– Vi har från akademikerföreningens sida tidigt uttryckt oro för hur den dagliga arbetsledningen kommer att se ut på apoteken med den här förändringen. Många medlemmar har framfört till förbundet att man ser ett behov av att någon på det lokala apoteket har ansvaret för detta. Här är det viktigt att företaget hittar bra lösningar, säger hon.

– Jag förstår att den nya strukturen kan skapa både oro och ilska. Andra menar att detta ändå är positivt om förändringen medför fler farmaceuter i driften.

Vad som händer med de chefer som inte söker, eller söker men inte får, de nya chefstjänsterna är inte klart.

– Akademikerföreningens tydliga ambition i detta är att ingen ska bli övertalig, även om alla nuvarande chefer inte kan vara kvar i den rollen, säger Marie Redeborn.

Andra läser