Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Framtidens farmaci stavas med ett litet e

BLOGG: Världen omkring farmacin förändras i rasande takt. Dagens farmaceuter måste få möjlighet att möta den nya e-verkligheten genom att bredda sin kunskapsbas och revidera arbetssätt, bloggar Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör Kristina Niemi.

Den lilla bokstaven e, försedd med ett bindestreck, sköljer över allt och alla som en tsunami.

Det mesta går att förse med ett e: e-post, e-hälsa, e-apotek, e-utbildning och så vidare.

Vägen går ofta via mobilens appar. Appar finns i dag för i stort sett allt. Med våra smartphones har vi ständigt tillgång till e- och app, och löser det mesta den vägen: bankärenden, matinköp, apoteksbesök, utbildningar, hemlarm, möten, relationer.

Men vad innebär allt detta för våra professioners yrkesroller?

På den internationella farmacikonferensen FIP i Dublin och i Bangkok lyftes några spännande framtidsaspekter.

Bland annat presenterades arbeten som pågår med screening av faktorer som är av betydelse för individuell läkemedelsbehandling. Då handlar det inte om “basics” som kön, vikt, längd och ålder utan faktorer som sjukdom, övervikt, graviditetsvecka, organstorlek, blodflöde, leverenzymer, plasmaproteiner och pH kopplat till läkemedelsspecifika faktorer som pKa, Vmax, permeabilitet och löslighet.

Man presenterade sensorer som kan användas för att mäta många av dessa faktorer och enkel teknik för att presentera resultaten.

Vad har detta då med “e-” att göra? Låt mig ge ett kanske inte alltför avlägset framtidsscenario.

En patient får en diagnos och får ett läkemedel utskrivet.

Via e-handel har patienten själv i efterhand beställt ett antal självtester för att kolla genotyp, plasmaproteiner och enzymer.

Via en app kan resultaten tas fram via patientens smartphone. En annan app sammanför patientdata och läkemedelslistan, där framgår att patienten står på en hel del andra läkemedel för andra diagnoser.

På apoteket visar patienten vad som förskrivits OCH vad appen rekommenderar, baserat på testresultaten, individdata och övriga läkemedel.

I bästa fall matchar förskrivningen rekommendationen.

Men vad händer om appen säger att just denna patient skall ha annat läkemedel, en annan styrka eller en annan dos?

Hur ska apotekare och receptarier hantera det? Är vi rustade för att möta en sådan framtid? Är appen och självtesterna kvalitetssäkrade? Ska vi göra det enkelt för oss och hänvisa patienten till vården? Eller kan vi bidra med mer? Det borde vi kunna.

Är receptarie- och apotekarutbildningarna anpassade för den här framtida utvecklingen? Då tänker jag såväl på former för utbildningarna och dess innehåll.

Det känns som att det är hög tid att ordentliga diskussioner inleds på alla nivåer kring hur vi ska ta oss an e-farmacins utmaningar. Inom Sveriges Farmaceuter diskuterar vi just nu att, kanske tillsammans med andra aktörer, bidra till en start på diskussionen genom ett inspirerande framtidsseminarium.

Hör gärna av dig till mig om du har synpunkter på framtidens farmaci – med eller utan e!

Kristina Niemi

Mest läst