Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Två bollar till Gabriel Wikström

BLOGG: Läkarförbundet borde fokusera på att projektet med strukturerade samtal på apotek blir rätt utformat istället för att obstruera det. Vårdens professioner måste kunna dra åt samma håll för patientens bästa, skriver Svensk Farmacis chefredaktör, som har två passningar till sjukvårdsministern.

Arbetsformen strukturerade läkemedelssamtal på apotek, som Läkemedelsverket utvärderat i ett pilotprojekt, är fortfarande ett embryo. Men piloten lovar gott.

Entusiasmen har varit stor från deltagande patienter och farmaceuter, vilket vi berättar om i Svensk Farmaci nummer 1 som nådde läsarna förra veckan.

Läkarförbundet kallar projektet ”helt feltänkt”. Men här tycker jag att det är Läkarförbundet som har fel och är onödigt negativt.

Arbetssättet ska ju inte underkänna något som läkaren gjort. Tanken är att samtalen utgör ett stödjande komplement för patienten, med inriktning på praktisk läkemedelsanvändning.

Vad kan vara fel med det? Det är inte så lätt att komma ihåg allt som doktorn sagt.

”Det är viktigare att läkare och sjuksköterskor gör rätt från början”, säger Läkarförbundets vice ordförande Karin Båtelson i vår artikel i tidningen.

”Resurser får inte flyttas från vården till apoteken för att eventuellt rätta något i efterhand”.

Det kan man ju hålla med om. Men jag ser ingen motsättning i det hon uttrycker och det här projektet, om det utformas och finansieras på ett klokt sätt.

Läkarförbundet borde fokusera på att projektet blir rätt utformat istället för att obstruera det.

Vårdens professioner måste väl ändå, med ömsesidig respekt för varandra, kunna dra åt samma håll för patientens bästa?

Med det sagt vore det förstås önskvärt att förskrivarna involverades i projektet och även har möjlighet att remittera. Det är synd att det inte skedde i piloten.

Och kopplat till detta borde det, som jag skrivit tidigare, skapas en bättre och snabbare kommunikationskanal i realtid mellan apoteksfarmaceut och läkare.

Att effektdata fortfarande saknas är en stor brist och att extrapolera sådant från andra länder är vanskligt. Nu är det därför viktigt att projektet förs in i en fas där man dokumenterar de eventuella effekterna på vetenskaplig grund, ungefär som man gjort i Storbritannien och som man håller på med i Norge. Sedan kan vi börja tala om ett permanentande och ersättning.

Hellre att det blir ordentligt och bra än snabbt och fel. Hårda data är en förutsättning för att arbetssättet ska kunna förankras hos beslutsfattare och vårdprofessioner.

Efter piloten ligger bollen nu hos Socialdepartementet, men det borde den inte behöva göra länge till. Sjukvårdsministern, som ju ansvarar för idrott också, borde fort bredsida tillbaka den till Läkemedelsverket, som borde sätta igång andra halvlek.

Apropå bollar. Den förra regeringen skrev i propositionen om omregleringen att frågan om en särskild ersättning till apoteken för farmaceutiska tjänster var ”angelägen” och borde utredas av TLV.

Därför är det obegripligt att man aldrig gav verket något uppdrag.

Nu skriver TLV själv i en rapport att man vill ha ett sådant.

Sparka iväg den bollen också, Gabriel Wikström.

Nils Bergeå Nygren

FOTNOT: Denna text är publicerad i en kortare version i tryckta Svensk Farmaci nr 1/15.

Mest läst