Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV avråder från generisk förskrivning

Efter många och långa utredningar föreslår nu Läkemedelsverket i ännu en utredning att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket utrett tänkbara åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.

Inom uppdraget har även generisk förskrivning utvärderats ur ett patient- och förskrivarperspektiv.

Verkets slutsats är att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige. Enligt myndigheten kan det ”inte säkerställas att ett införande skulle ge ökad patientsäkerhet”.

Det finns ett större värde i att arbeta vidare med en översyn av hela ordinations- och expeditionsprocessen, skriver Läkemedelsverket.

Utredningen föreslår dock några andra vägar för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte:

– En sammanhängande ordinations- och expeditionsprocess, inklusive fungerande återrapporteringssystem från apotek till förskrivare.

– En nationell, samlad läkemedelslista som ska ge en heltäckande bild av patientens förskrivna läkemedel.

– Översyn av journalsystemens funktionalitet och information för att bättre stödja förskrivningsprocessen.

– Fortsatt arbete med att förbättra läkemedelsförpackningars utseende och märkning.

– Fortsatta insatser kring information och utbildning om det generiska utbytet för apoteks- och sjukvårdspersonal.

Förslaget har idag skickats på remiss till berörda aktörer, med sista svarsdatum den 30 mars 2015. Rapporten kan läsas här.

Mest läst