Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

God löneutveckling för farmaceuter

Samtliga Sveriges Farmaceuters medlemskategorier hade en god genomsnittlig löneutveckling 2014. Industrifarmaceuterna ökade lönen med i snitt 4,3 procent.

Det framgår av förbundets årliga lönestatistik.

Den genomsnittliga löneökningen för samtliga medlemmar i fjol var 3,7 procent.

Som jämförelse var löneökningen i snitt 2,8-2,9 procent på arbetsmarknaden som helhet under fjolåret, enligt Medlingsinstitutets statistik.

Förbundets industrianställda medlemmar ökade lönen med i snitt 4,3 procent under fjolåret. Motsvarande siffra för apoteksanställda medlemmar var 3,4 procent.

– Totalt sett ser vi en fortsatt god löneutveckling för våra medlemmar. Den varierar något mellan avtalsområdena men ingen yrkeskategori ligger i strykklass, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Siffror från Sveriges Farmaceuter ovan är framtagna genom matchning av identiska individer, och avser inte strikt 2014 utan perioden oktober 2013 till oktober 2014.

Årets lönestatistikbroschyr samdistribueras med Svensk Farmaci nr 1/15 som nått medlemmarna och övriga prenumeranter denna vecka.

Vi skriver mer om löneutvecklingen hos förbundets medlemskategorier nästa vecka.

Andra läser