Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ettårig uppgörelse om läkemedelskostnader

Staten och SKL har träffat en ettårig överenskommelse om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna. Under året ska en ny arbetsgrupp arbeta med en modernisering av ersättningsmodellen. UTÖKAD 14.07

Parterna har enats om villkoren för utbetalning av cirka 22,5 miljarder till landsting och regioner 2015.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar. Särskilt viktigt har det varit att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för användningen av de nya läkemedlen för hepatit C, men också att få en dialog runt ersättningsmodellen i sin helhet, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande från regeringen.

Överenskommelsen gäller endast för 2015.

Förutom bidrag för läkemedelsförmånerna ingår bland annat bidrag för läkemedelsbehandling vid hepatit C för 2014 samt 2015.

I ersättningsmodellen ingår även en så kallad vinst- och förlustmodell. Den innebär att, om landstingens totala kostnader för läkemedelsförmånen överstiger det överenskomna beloppet med mer än 3 procent, så förbinder sig staten att finansiera 50 procent av avvikelsen över 3 procent.

På motsvarande sätt ska en återbetalning ske till staten i de fall de faktiska kostnaderna skulle bli mer än 3 procent lägre än den framförhandlade summan. En liknande modell gäller specifikt för de nya hepatit C-läkemedlen.

Parterna är även eniga om att en gemensam arbetsgrupp ska tillsättas under året.

Syftet med denna är, enligt regeringens pressmeddelande, att “hitta en mer långsiktig och förutsägbar ersättningsmodell som skapar förutsättningar att bedriva en modern och effektiv hälso- och sjukvård där patienter får tillgång till kostnadseffektiva behandlingar”.

Läs överenskommelsen i sin helhet här.

Andra läser