Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sjukhusläkare lyssnar på apotekares råd i norr

Läkemedelsgenomgångar med apotekarstöd har blivit ett framgångskoncept i Västerbottens läns landsting. Läkarna på en sjukhusavdelning agerade på minst fyra av fem läkemedelsrelaterade problem som apotekarna upptäckte enligt en ny sammanställning.

Läkemedelsgenomgångar med apotekarstöd är en etablerad företeelse på fyra avdelningar på Norrlands universitetssjukhus i Umeå (NUS), och en på Skellefteå lasarett, sedan flera år. Arbetssättet tillämpas också på flera håll inom öppenvården i Västerbotten.

Apotekarna Jeanette Jonsson och Bettina Pfister har nu sammanställt data från samtliga läkemedelsgenomgångar med apotekarstöd på en av sjukhusavdelningarna under fjolåret. Resultaten visar att läkarna minst fyra av fem gånger agerar på de läkemedelsrelaterade problem som identifierats av apotekarna.

Endast i 3 procent av fallen gick det att fastslå att ansvarig läkare inte utfört någon förändring. 17 procent av fallen gick inte att följa upp, det var där oklart om någon åtgärd vidtagits.

I 23 procent av fallen inleddes en utsättning, i 7 procent av fallen en insättning, i 9 procent av fallen ett preparatbyte och i 12 procent av fallen en dosminskning.

Att minst 80 procent av de upptäckta felen leder till en åtgärd låter som en mycket hög siffra. Vilka är framgångsfaktorerna tror ni?

– Vi har haft förmånen att jobba länge och samla på oss erfarenhet. Man lär sig med tiden att välja ut det som är viktigt, och läkarna vet också att det vi hittar i regel är relevant, säger Jeanette Jonsson.

Kliniskt relevanta interaktioner och doseringsfel var vanligast bland de upptäckta problemen.

De båda apotekarna bedömer att resultaten är jämförbara på de övriga kliniker i Västerbotten där metoden används.

Resultaten presenterades nyligen på de Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå och finns att läsa här.

Receptarien Charlotta Vinterflod, som är anställd på läkemedelsenheten på NUS, har gjort en kvalitativ studie av inställningen hos läkare på sjukhusavdelningarna till samarbetet med apotekarna. Studien gjordes inom ramen för hennes examensarbete vid Umeå universitet.

Charlotta Vinterflod samlade där bland annat citat från förskrivare, som i flera fall illustrerar det goda samarbetsklimatet. Här är några exempel på citat från sjukhusläkarna:

”Det jag har varit imponerad över är att den apotekare som varit här har varit så insatt i patienten. Inte bara vid vårdtillfället utan historiskt sett och har följt patienten i vårdflödet alltsedan den kom in”.

”Apotekarna har ju både kunskap och tid att sitta ner och titta igenom alla läkemedelslistor ordentligt och titta på alla interaktioner, typ av patient och vilka tänkbara biverkningar som jag borde ta särskild hänsyn till på just den här patienten”.

”Jag hoppas att det här blir vanligare och att det kanske kommer fler (apotekare)”

Andra läser