Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill att enhetliga priser utreds

Flera branschaktörer tycker inte att TLV:s nya förslag om så kallade U-läkemedel är optimala. Läkemedelsindustrin ifrågasätter apotekens fria prissättning och tycker att en återgång till systemet före omregleringen med enhetliga priser bör övervägas. KOMPLETTERAD 6/3

Som vi skrev i måndags har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kommit med en rapport med förslag om läkemedel utanför förmånssystemen, så kallade U-läkemedel.

Förslagen välkomnades helt eller delvis av Sveriges Farmaceuter och Sveriges apoteksförening.

Man långt ifrån alla tycker att förslagen är tillräckliga. Läkemedelsindustrins branschorgan Lif vill att en återgång till ett nationellt pris för receptförskrivna läkemedel utreds.

– Genom att föreslå utbyte av läkemedel som betalas av patienterna själva införs en ny ordning för ett mycket begränsat antal produkter. De långsiktiga konsekvenserna av detta är inte utförligt beskrivna i rapporten, säger Anders Blanck, vd för Lif.

– Ett alternativ är att återgå till ordningen innan apoteksomregleringen då priserna var desamma i hela landet för receptförskrivna läkemedel. Eftersom flera intressenter som deltog i rundabordsdiskussionerna förespråkar en sådan ordning kan denna rapport inte anses vara ett fullständigt underlag för de lagförslag som lämnas.

Från TLV:s sida poängterar man dock att prissättningen inte ingick i det regeringsuppdrag som utmynnade i rapporten.

– Det var tydligt angivet i uppdraget från regeringen att prissättningen inte ingick i vårt uppdrag. Vi har därför inte lagt några förslag om detta inom ramen för uppdraget. Däremot förstår vi att prissättningen är ett viktigt patientperspektiv och det är anledningen till att vi redovisar mycket i rapporten om de synpunkter som framkommit i rundabordssamtalen, säger Christian Larsen, pressansvarig på TLV.

Sveriges Apoteksförening skrev i måndags att TLV:s föreslagna utbytesreform ”kommer att åtgärda alla de problem som finns med dagens regelverk”.

”Med bytet kommer patienterna tillsammans med apoteken att lösa dagens problem” enligt föreningens chefsstrateg Henrik Ehrenberg.

Men här har Anders Blanck en annan åsikt.

Han menar att ”det i praktiken nog blir så att patienten i slutändan köper det som apoteket valt att lagerföra utifrån sina affärsmässiga överväganden”.

– Det måste säkerställas att det är patienterna själva som styr över ett eventuellt byte utom förmånen och att det är patienterna som får del av den priskonkurrens mellan läkemedelsföretagen som ett utbyte kan bidra till, säger han.

Stiftelsen Nepis chef Mikael Hoffmann var en av dem som initierade debatten om ”U-läkemedlen” häromåret.

Han är inte heller helt nöjd med TLV:s rapport.

Han tycker att den innehåller många lösa trådar, och att flera problem som lyftes från deltagarna i rundabordsmötena i slutändan inte påverkat förslagen.

– Med risk att bli tjatig, jag tycker fortfarande inte att det är rimligt att receptbelagda läkemedel ska kunna kosta olika mycket på olika apotek. Att ge samma ersättning för receptexpedition oavsett vem som betalar vore en enkel lösning som skulle förenkla regelverket, spara tid och arbete i vården och för patienter, samt spara pengar för staten som inte skulle behöva satsa resurser på informationskampanjer och uppbyggnad av prisdatabas som ändå inte löser patientens problem, säger han.

I april i fjol skrev han ett inlägg här på sajten, där han pläderade för en reglering av apotekens påslag på ”U-läkemedel”.

Svensk Farmaci har även sökt företrädare för patientorganisationer för kommentarer till TLV:s rapport.

Andra läser