Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV-förslag om “U-läkemedel” uppskattas

TLV vill att läkemedel utanför förmånen, så kallade U-läkemedel, ska kunna bytas till andra läkemedel med samma aktiva substans på apotek. Dessutom föreslås en ny webbplats där priser på alla läkemedel anges.

TLV presenterar idag sin slutrapport om läkemedel utanför förmånerna.

Myndigheten föreslår bland annat det som apoteksbranschen länge efterlyst: nya regler som innebär att patienten kan byta ett läkemedel till ett annat utbytbart läkemedel oavsett om det ingår i högkostnadsskyddet eller inte.

– Det här är ett välkommet och patientvänligt förslag som adresserar ett stort problem, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

TLV föreslår också att det skapas en oberoende “priswebb” där priser visas för alla läkemedel som skrivs ut på recept, inklusive de som ligger utanför förmånssystemet.

– Vi behöver titta på det här mer i detalj men spontant känns även detta som ett positivt förslag som gynnar transparensen, säger Clary Holtendal.

Sveriges Apoteksförening välkomnar i en presskommentar TLV:s förslag till ökade utbytesmöjligheter, men är negativa till förslaget om en priswebb.

Sveriges Farmaceuters förra ordförande Thony Björk efterlyste förslag i denna riktning förra våren, när debatten om “U-läkemedlen” gick varm, men beklagade då att TLV:s uppdrag drog ut på tiden.

Läs TLV:s nya slutrapport om läkemedel utanför förmånerna här.

Andra läser