Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förbund höjer rösten om fyra semesterveckor

Nu startar Sveriges Farmaceuter en kampanj med målet att alla medlemmar bör få rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Kampanjen riktar sig på förekommen anledning särskilt mot apotekssektorn och förbundet förbereder en än så länge hemlig ”okonventionell aktivitet”.

Sveriges Farmaceuters semesterenkät till medlemmar på apotek, som vi skrev om i december, visade bland annat att bara en tredjedel av de svarande fick fyra veckors sammanhängande sommarsemester 2014.

Och den minoritet som ändå fick det fick inte alltid semestern enligt sina önskemål.

Utfallet i semesterenkäten är bakgrunden till den kampanj som förbundet lanserar denna vecka, under parollen ”4 veckor”.

– Nu är apoteken inne i en intensiv fas av sin semesterplanering. Många farmaceuter på apotek upplever att man ständigt ger och ger, men sällan får något tillbaka. Man ställer upp med kort varsel och jobbar extra, tar extra stängningar, täcker upp för varandra vid sjukdom och vård av barn, men när sommaren kommer får man ofta inte ens önska den semester man vill ha, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Kampanjens facebooksida är den plattform där det mesta kommer att hända under den, passande nog, fyra veckor långa kampanjtiden, berättar Ervin Alic, rekryterare och marknadsförare på Sveriges Farmaceuter.

– Här uppmanar vi bland annat medlemmar att dela med sig av sina erfarenheter i semesterfrågan. Vi använder även andra sociala medier och budskapet kommer att synas i annonser i digitala och tryckta kanaler. Vi gör även ett specifikt utskick till alla apotek via en extraupplaga av tryckta Svensk Farmacis första nummer för året som kommer i slutet av veckan, säger Ervin Alic.

– Vi kommer också att göra en annan, ganska okonventionell aktivitet som jag inte kan berätta om riktigt än.

Läs mer om kampanjen på förbundets hemsida och kampanjens facebooksida.

Andra läser