Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Morddömd receptarie förlorar sitt leg

En receptarie som bland annat tagit livet av sin dotter med hjälp av läkemedel förlorar sin legitimation, enligt beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Kvinnan kvitterade ut sin legitimation som receptarie får några år sedan.

Strax därefter dömdes hon av Linköpings tingsrätt för mord, grov stöld och narkotikabrott till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, skriver Dagens Juridik.

Kvinnan hade med hjälp av lugnande medel och fentanylplåster uppsåtligen tagit livet av sin treåriga dotter, enligt rättens dom.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har anmält kvinnan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och begärt att legitimationen ska dras in.

HSAN har nu prövat ärendet och skriver i sitt beslut att mord är ett allvarligt brott som påverkar förtroendet för kvinnan.

Nämnden konstaterar också att den grova stölden och hennes narkotikabrott gällt narkotiska läkemedel som hon tagit från sin arbetsplats. Därför anser nämnden att kvinnan också genom stölden och narkotikabrottet, som har ett nära samband med hennes yrkesutövning, missbrukat det särskilda förtroende som hon haft som legitimerad yrkesutövare, refererar Dagens Juridik.

Enligt nämnden är samtliga brott som kvinnan har gjort sig skyldig till allvarliga i patientsäkerhetslagens mening.

HSAN anser därför att kvinnan missbrukat sitt förtroende som receptarie och drar in hennes yrkeslegitimation.

Andra läser