Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Minskad produktion på växande verk

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2014 visade minusresultat, men utfallet blev bättre än budgeterat tack vare fler ansökningar. Verkets produktion mätt som avslutade ansökningar och inspektioner minskade dock under fjolåret.

Läkemedelsverket överlämnade i måndags sin årsredovisning för 2014 till regeringen.

Det ekonomiska utfallet för 2014 visade ett minusresultat, men var ändå bättre än budgeterat.

Den främsta orsaken till detta är att antalet uppdrag har ökat vilket bidrar till större intäkter och förbättrat resultat, skriver verket på sin hemsida.

En närmare titt på redovisningen visar dock att kostnaden för myndigheten fortsatt att öka något under fjolåret, närmare bestämt med 24 miljoner kronor.

Men verket ”räddas” av att intäkterna ökat via fler läkemedelsansökningar.

På sidan 22 i årsredovisningen framgår att verkets produktion mätt som antalet avslutade ansökningar, med undantag av enklare parallellimportärenden, minskade i fjol.

Även antalet genomförda inspektioner minskade i fjol enligt uppgifter på sidorna 29-30.

– Min bedömning är att man inte lagt mer resurser på kärnverksamheten, det vill säga utredningar och inspektioner, utan snarare på overheadkostnader för administration, nya chefer med mera. Frågan är hur man ska klara den ökade tillströmningen av ärenden med en minskad produktion, säger en källa med insyn i Läkemedelsverket till Svensk Farmaci.

– Det är mer positivt att den minskade sjukfrånvaron problematiseras på ett öppet sätt i redovisningen, man lyfter problematiken att folk känner krav att gå till jobbet även vid sjukdom. Och för en gångs skull har Läkemedelsverket inte bytt redovisningsmodell. Det är ett trendbrott som gör att man nu kan göra jämförelser med föregående år.

Något som däremot inte beskrivs på ett öppet sätt, enligt Svensk Farmacis källa, är verksamhetsutvecklingen av ISI – det nya IT-systemet för ärende och dokumenthantering.

– Här försöker man få det att se ut som om man nyss börjat jobba med frågan. Man “glömmer” att nämna att arbetet pågått i fyra år inklusive en ettårig förstudie, FÄRD. Man har jobbat i fyra år och ännu inte fattat beslut om vilket IT-system man ska köpa in. Vet någon hur många miljoner detta arbete med en rad konsulter kostat utan att man kommit fram till beslut?, säger Svensk Farmacis källa.

Andra läser