Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Studie ska ge klarhet om direktexpediering

Nu ska det bli klarhet i frågan om andelen direktexpedieringar på apotek. Sveriges Apoteksförening gör under våren en stor undersökning som ska räta ut frågetecknen.

Uppgifterna om hur kundens möjlighet att hämta ut receptförskrivna läkemedel vid första besöket på apotek eventuellt påverkats av omregleringen går isär.

De undersökningar som genomförts har visat stora skillnader i utfall.

Sveriges Apoteksförenings undersökningar har hittills visat en direktexpedieringsnivå på 94–95 procent, vilket är ungefär samma som före omregleringen.

Metoden som använts är beräkning av antalet kundreservationer i relation till det totala antalet expedieringar.

Dessa analyser har dock bland annat kritiserats för att inte fånga upp kunder som ”vänder i dörren” efter att ha konstaterat att ett läkemedel inte finns inne.

Konsumentverkets och Vårdanalys undersökningar har pekat mot att möjligheten få ett läkemedel expedierat direkt har försämrats sedan omregleringen.

I en enkätbaserad undersökning som Vårdanalys genomförde 2013 uppgav fler än varannan svarande att de erfarit att ett läkemedel inte funnits i lager på det första apoteket de besökte.

Men även dessa mätningar har fått kritik.

– Vårdanalys mätning har ingen ”baseline”, vi vet inte hur det såg ut exempelvis 1979. Utfallet bygger på upplevelser och förmågan att sortera minnesintryck. Men visst finns det även brister i de undersökningar som vi har gjort, säger Henrik Ehrenberg, chefsstrateg på apoteksföreningen.

Mot bakgrund av oklarheterna har Sveriges apoteksförening tagit initiativ till en ny, större undersökning av direktexpedieringsgraden som ska genomföras i vår (Något liknande genomfördes dock inte på monopoltiden, så problemet med avsaknad av baseline kvarstår).

Initiativet välkomnas av TLV i den delrapport om handelsmarginalen som kom förra veckan.

– Vi vill kartlägga hur den verkliga kundsituationen ser ut och förhoppningsvis få slut på spekulationerna, säger Henrik Ehrenberg.

Samtliga receptkunder på 150 apotek i landet ska, under en veckas tid nu i vår, ingå i undersökningen.

För dessa kunder ska den expedierande farmaceuten, efter varje kundmöte, fylla i en enkät där bland annat antalet direktexpedieringar, delexpedieringar och ”icke-expedieringar” av önskade läkemedel anges.

– Det innebär att det sannolikt kommer att fyllas i runt 100 000 enkäter, säger Henrik Ehrenberg.

Enkäter ska även fyllas i för kunder som efterfrågar receptläkemedel men som väljer att inte hämta ut något på det aktuella apoteket.

Andra läser