Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vårt bidrag måste tydliggöras”

Kristina Fritjofsson vill satsa hårt på att tydliggöra professionen och dess bidrag till bättre läkemedelsanvändning. På förbundsbloggen berättar hon om sin första tid som ordförande för Sveriges Farmaceuter - och blickar framåt.

Vad gör er ordförande?

Ja, smekmånaden är definitivt över! Sedan ni valde mig i slutet av november i fjol har jag ägnat min tid till att dels sätta mig in i organisationen och alla dess delar dels till att kartlägga och prioritera de åtgärder och aktiviteter som beslutades på Fullmäktige.

Till min hjälp har jag haft Kristina, förbundsdirektören, samt kollegorna på kansliet och den nyvalda styrelsen.

Jag har också deltagit i en paneldebatt på BMC med apotekarstudenter som gör sin apotekspraktik, där jag fick en inblick i de prioriteringar som idag råder på flera apotekskedjor.

Maxtid per kund och merförsäljning av kampanjvaror, oavsett på vilken indikation man fått ett recept, var det som kommunicerades av studenterna.

Vart tog den farmaceutiska rådgivningen vägen? Att enligt författningarna försäkra sig om att patienten/kunden vet hur, när och varför preparatet ska tas?

Högst på agendan står nu att, med alla medel, tydliggöra professionen och vårt bidrag till bättre läkemedelsanvändning. En väg är att boka möten med de viktigaste beslutsfattarna och helt enkelt presentera vad apotekare och receptarier kan. Inget nytt men repetition är kunskapens moder och det gäller att inte släppa taget! Nollvisionen, dvs ingen ska bli sjuk av läkemedel, är vår bas. Vi måste uppfattas som den självklara auktoritet som läkemedelsexperter vi är!

Läkemedelsindustrin och myndigheter är andra intressanta arbetsplatser för våra medlemmar. Det är glädjande att notera att Astra Zeneca nyanställer. En vändning på gång? Med min bakgrund från läkemedelsindustrin, och de möjligheter som finns att utvecklas professionellt inom den, hoppas jag att utbudet av arbetstillfällen kommer att öka.

Ett av uppdragen från fullmäktige är medlemsvård och nyrekrytering. Studenterna, som just börjar sin farmaceutiska bana, och våra seniorer, vars kunskaper och kontakter är mycket värdefulla, vurmar vi just nu lite extra för, inte minst genom vår reviderade avgiftstrappa.

Läs gärna mer om mina tankar inför framtiden i den här artikeln.

Som sagt, ett antal viktiga möten ligger framför mig och jag återkommer fortlöpande med rapporter!

Kristina

Mest läst