Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ett regelbrott varje vecka

Ny forskning från Lund visar hur läkemedelsindustrin ofta bryter mot det regelverk som de själva satt upp kring hur läkemedel får marknadsföras.

För att undvika oetisk marknadsföring har läkemedelsindustrin sedan länge system för självsanering. Systemen är nationella men påminner om varandra i många länder i Europa.

Nu har en tvärvetenskaplig forskargrupp bestående av samhällsvetare och medicinare undersökt domar från de självsanerande organen i Sverige och Storbritannien mellan 2004 och 2012.

Undersökningen visade på totalt 536 respektive 597 fall av marknadsföring som stred mot det egna regelverket.

Det innebär att oetisk marknadsföring av läkemedel äger rum i snitt mer än en gång i veckan i såväl Sverige som Storbritannien.

I över 50 procent av fallen handlar det om vilseledande marknadsföring, enligt forskarna, exempelvis påståenden som saknar vetenskapligt stöd.

Andra fall handlar om marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten, vilket är förbjudet i EU.

I 20 procent av fallen bedömdes brottet mot de egna etiska reglerna som allvarligt.

Undersökningen, som utförts av forskaren Shai Mulinari vid Lunds universitet med flera, har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften PLOS Medicine.

– Det finns uppenbarligen en diskrepans mellan de etiska reglerna och vad företagen de facto gör. Det är viktigt att läkare och Läkemedelsverket anmäler oegentligheter, annars överlämnar man allt ansvar till läkemedelsindustrin, säger Shai Mulinari i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Mest läst