Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ord mot ord om Hjärtat-praktik

Apotek Hjärtat klargör från centralt håll att kedjan inte hindrar studenter som gör apotekspraktik att jobba extra på andra kedjor. Men ändå får flera av kedjans praktikanter skriva på ett avtal som hindrar dem från just detta. ”Jag var tvungen att skriva på” säger en av studenterna.

I slutet av januari uppmärksammade Svensk Farmaci frågan om apotekarstudenternas apotekspraktik. Apotekarstudenterna är sedan några år oavlönade under apotekspraktiken, som sker under den sista terminen.

Under tidigare delar av studieprogrammet väljer många studenter att dryga ut kassan genom att extrajobba vid sidan av studierna, i många fall på apotek.

För många studenter med ansträngd ekonomi kan det vara önskvärt att fortsätta med detta vid sidan av den schemalagda praktiken. Men som Helena Tornberg, Sveriges Farmaceuters studentsektions ordförande, skrivit på studentbloggen tillåter vissa apoteksaktörer inte sina praktikanter extrajobba vid sidan av sin praktik på ett apotek som tillhör en annan apoteksaktör.

Praktikplaceringen avgörs genom lottning.

Svensk Farmaci har nu kontaktat några av apotekskedjorna för att kolla upp hur de resonerar och agerar i frågan.

Kronans Apotek har lämnat ett tydligt besked – företaget hindrar inte studenter att jobba extra på apotek utanför kedjan.

– Praktiken är en del av studierna och vi tycker att det är viktigt att studenterna inte ska påverkas ekonomiskt under praktikperioden, förklarar Liza Andersin, praktiksamordnare på Kronan.

Från centralt håll på Apotek Hjärtat är budskapet detsamma.

– Vi erbjuder gärna praktikanter extrajobb hos oss men vi kan inte hindra någon från att arbeta hos en konkurrent under praktikperioden, skriver Erika Burlin Hellman, presschef på Hjärtat, i ett e-postmeddelande till Svensk Farmaci.

Men trots detta har åtminstone tre studenter som nu gör sin praktik på Hjärtat-apotek, enligt uppgifter till Svensk Farmaci, fått skriva på en konkurrensklausul som förbjuder dem att jobba extra hos andra aktörer. Alla tre har reagerat negativt på detta.

– Jag var tvungen att skriva på, säger en av studenterna till Svensk Farmaci.

– Den information jag har fått från Hjärtat är att man som student inte ska jobba på en annan kedja på grund av avtalet som vi skrivit på, istället hänvisas man till att söka jobb på Hjärtat. De hänvisade till avtalet när frågan om extrajobb kom upp, säger studenten.

Svensk Farmaci har tagit del av Apotek Hjärtats ”Sekretess- och konkurrensklausul”. Det innehåller först ett avsnitt om sekretess, där praktikanten bland annat förpliktigar sig att ”iaktta sekretess beträffande Apotek Hjärtats affärshemligheter och annan konfidentiell information”.

Sedan följer konkurrensklausulen som lyder så här:

”Jag förbinder mig att varken direkt eller indirekt under detta avtals giltighet konkurrera med eller vara delaktig i verksamhet som konkurrerar med eller står i affärsförbindelse med Apotek Hjärtat. Jag är även medveten om att jag enligt Branschavtal Apotek inte får utföra arbete för företag, eller bedriva ekonomisk verksamhet som konkurrerar med Apotek Hjärtat.”

Enligt en anvisning på avtalsdokumentet ska blanketten arkiveras på det lokala apoteket och inte skickas till HR-avdelningen.

Viktoria Juzovitskaja är förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter. Hon bedömer Hjärtats konkurrensklausul som ogiltig med hänvisning till avtalslagen.

– Konkurrensklausulen hänvisar till Branschavtal Apotek. Men branschavtalet förutsätter att ett anställningsförhållande föreligger och det gör det inte vid praktik, säger hon.

Andra läser