Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Hög tid att TLV får utreda tjänster”

Sveriges Farmaceuter välkomnar att TLV vill utreda finansiering av farmaceutiska tjänster på apotek. Socialdepartementet borde nu sätta bollen i rullning och ge TLV ett uppdrag att utreda frågan, säger Kristina Fritjofsson, ordförande.

I sin fjärde delrapport om apotekens handelsmarginal, som TLV presenterar i dag, poängteras bland annat att apoteken och farmaceuterna bidrar till att hålla läkemedelskostnaderna nere för såväl patienter som för det offentliga via utbyten inom periodens vara-systemet.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, tycker att detta konstaterande från TLV illustrerar ett dilemma inom apotekssektorn.

– Det är anmärkningsvärt och problematiskt att de i princip enda parametrar som finns för att utvärdera vad farmaceuter och apotek bidrar med för läkemedelsanvändningen idag handlar om vad som sparas via det generiska utbytet. Farmaceuterna bidrar varje dag med oerhört mycket mer som dessvärre är svårmätbart. Uttalade krav på vad apoteksverksamheten ska leverera i form av förbättrad läkemedelsanvändning saknas därmed också, säger hon.

Ända sedan omregleringen har frågan om ersättning för farmaceutiska tjänster på apotek varit omdebatterad och en hjärtefråga för förbundet.

Den dåvarande regeringen menade i propositionen om omregleringen att frågan om en särskild ersättning till apoteken för farmaceutiska tjänster var “angelägen” och att ett sådant förslag borde utredas fullständigt av TLV.

Något regeringsuppdrag att utreda frågan kom dock aldrig.

TLV skriver dock i dagens delrapport att frågan borde utredas “ur flera perspektiv”.

– Det här är något som vi självklart välkomnar. Vi har drivit frågan länge och den finns med i vår nollvision som antogs redan 2011. Det är hög tid att Socialdepartementet sätter bollen i rullning och ger TLV ett uppdrag, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Andra läser