Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Atarax ökar risken för hjärtstopp

Antihistaminet hydroxyzin ger en liten, men tydlig, riskökning för hjärtrytmstörningar och i värsta fall hjärtstopp. Nu inför den europeiska läkemedelsmyndigheten restriktioner för användningen.

Det europeiska läkemedelsverkets farmakovigilans-kommitté, PRAC, går nu ut och varnar för läkemedlet hydroxyzin (Atarax och Hydroxyzine EQL Pharma).

I en granskning har myndigheten sett en liten, men tydlig, ökning av risken att drabbas av förlängt QT-intervall och torsade de pointes (en förändrad elektrisk aktivitet i hjärtat som kan påverka hjärtats rytm och i värsta fall leda till hjärtstopp).

Myndigheten ser fortfarande att risk/nytto-profilen för läkemedlet är positiv, men inför restriktioner för användandet för att minimera risken för hjärtproblem.

De försiktighetsåtgärder myndigheten rekommenderar handlar om att endast använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid, att inte använda det till äldre, att inte ta mer än 100 milligram per dag för vuxna, halva mängden, 50 mg, till äldre om det absolut inte kan undvikas samt max 2 mg per kilo kroppsvikt till barn upp till 40 kilo.

Patienter som redan har riskfaktorer för arrytmi eller som tar andra läkemedel med en ökad risk för QT-förlängning måste helt avstå hydoxyzin.

Extra uppmärksamhet måste läggas på patienter som tar läkemedel som bromsar pulsen eller minskar mängden kalcium i blodet eftersom detta också kan öka risken för störningar på hjärtrytmen.

Hydroxyzin finns i läkemedlen Atarax och Hydroxyzine EQL Pharma som är godkända för behandling av nässelutslag och klåda samt symtomatisk behandling av ångest hos vuxna.

Läs myndighetens varning här (pdf).

Andra läser