Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket AB backar

Apoteket AB tappar både i omsättning och i vinst för helåret 2014. Konsumentmarknaden går bättre medan det är vårdmarknaden som drar ner resultatet.

Trots offensiva satsningar på tillgänglighet och kvalitet samtidigt som företaget genomfört effektiviseringar som minskat kostnadssidan så backar Apoteket AB totalt både i omsättning och vinst.

Företaget ökar sin försäljning av läkemedel och hälsoprodukter på apoteken, men tappar ordentligt på vårdmarknaden, visar bolagets bokslutskommuniké för 2014.

Omsättningen minskade med 280 miljoner från 18 847 miljoner till 18 567 miljoner kronor, medan vinsten minskade med elva miljoner från 354 till 343 miljoner, vilket ger en vinstmarginal för 2014 på 1,8 procent.

Företagets styrelse föreslår en utdelning till ägaren staten på 158 miljoner kronor, vilket är åtta miljoner mer än föregående år.

Försäljningen på företagets apotek ökade under året med 596 miljoner kronor jämfört med 2013. Den främsta orsaken är en ökad försäljning av dyra receptläkemedel.

Företagets verksamhet inom vården minskade istället med 781 miljoner kronor, främst på grund av förlorad försäljning av dosdispenserade läkemedel.

Inför 2015 har dock bolaget vunnit tillbaka dosaffären i Västra Götalandsregionen och i Region Halland.

Antalet apotek i landet ligger konstant på 370 stycken och företaget har 28 procent av apoteksmarknaden i Sverige, baserat på antalet öppenvårdsapotek.

Däremot ligger marknadsandelen när det gäller omsättning av receptbelagda läkemedel på 36 procent, vilket dock är en minskning med 0,8 procent jämfört med 2013.

Marknadsandelen av receptfria läkemedel och övriga hälsoprodukter baserat på omsättning ligger på 30 procent, vilket är en nedgång med 1,7 procent jämfört med tidigare år.

Antalet anställda har under 2014 under året minskat med närmare elva procent. Totalt har 425 personer lämnat företaget under året som nu har 3 474 anställda.

Minskningen beror, enligt företaget, främst på en anpassning till den mindre vård- och företagsaffären.

Andra läser