Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Smålandsklustret vill omförhandla sitt dosavtal

Förhandlingar och upphandlingar på dosmarknaden har förändrat prisbilden rejält för dostjänsterna den senaste tiden. Något som gör att fem landsting i Sydöstsverige nu vill ta upp en diskussion om sitt avtal. De tycker att de har ett alltför högt pris.

I våras förlängde det så kallade Smålandsklustret, bestående av landstingen i Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköpings län, sitt dosavtal med Apoteket AB. Nu ångrar man sig.

– När vi tog det strategiska beslutet att förlänga avtalet så var det rätt för oss, men sedan händer det saker på marknaden, säger Anna Ersson, upphandlare i landstinget Kalmar län som har ansvarat för upphandlingen.

Sedan avregleringen av dosmarknaden 2013 har olika landsting och konstellationer av landsting gjort upphandlingar som har pressat priserna rejält.

Strax före jul gick Västra Götalandsregionen i mål med sin upphandling där de betalar Apoteket AB ett pris på 1,19 kronor per patient och dygn.

I januari i år vann Svensk Dos upphandlingen för sju landsting i Mellansverige, den så kallade Sjuklövern, med ett pris på 47 öre per patient och dygn.

Och alldeles nyligen förlängde Stockholms läns landsting och region Gotland sitt avtal med Apoteket AB till ett pris på 1,47 kronor per patient och dygn.

Det här är priser som ligger långt ifrån Smålandsklustrets.

– Vi har låst vårt pris till 4 kr per dosdygn fram till sista december 2016, säger Anna Ersson.

Med cirka 30 000 dospatienter i de fem landstingen är det en affär på närmare 44 miljoner kronor per år.

Jämfört med de väsentligt lägre priser per dosdygn som nu framförhandlats går det att räkna fram att Smålandsklustret betalar mellan 27 och 38 miljoner kronor mer per år än vad de skulle behöva.

– Nu ska man inte bara stirra sig blind på priset, det är mycket annat som ligger i avtalet. Men visst är det så att vi har det dyraste dosavtalet på marknaden just nu. Antagligen är det vårt kluster som bär upp de andras lägre priser för det är så marknaden fungerar, säger Anna Ersson.

Men den här nya situationen är inget som de fem landstingen är nöjda med. I förra veckan skickade Anna Ersson ett brev till Apoteket AB för att be om ett möte för att diskutera det befintliga avtalet.

– Vi är parter som ska ha en win-win-situation och vi ska framåt ha en affärsmässighet. Det är klart att vi inte bara sitter helt tysta. Vi har ställt frågan till Apoteket hur de ser på detta nu eftersom de uppenbarligen kan ge ett annat pris någon annanstans. Vi har egentligen frågat rakt ut om det är vi som ska subventionera de andra, säger hon.

Hon inser att förhandlingsläget är dåligt, det finns egentligen inget utrymme för omförhandlingar i avtalet och Apoteket kan mycket väl vägra att diskutera den uppkomna situationen. Men hon hoppas naturligtvis på ett annat utfall.

– Vi vill föra en dialog om hur marknaden ser ut nu och de priser som vi ser att andra landsting kan få hos samma leverantör som vi har. Det finns ju inget som hindrar att de faktiskt går med på en prisjustering, även om vi har låst vårt pris, säger hon.

Mest läst