Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsstrategin ska vässas

Den nya regeringen har gett den nationella läkemedelsstrategin fortsatt förtroende, men vill samtidigt se en hel del förändringar. Strategin ska därför vässas under våren.

Därför påbörjas nu ett arbete för att gå igenom alla insatsområden för att rensa i strategin.

Vad som blir kvar och vad som kommer att städas bort är dock alltför tidigt att säga, enligt Madeleine Wallding, chef för CBL-kansliet och samordnare av strategin.

Men hon har fått en del tydliga prioriteringar av socialdepartementet.

– Det som är uttalat från politiskt håll är jämlik vård, patientsäkerhet, barn & äldre, innovationsfrågan samt samverkan mellan sjukvård, myndigheter och apotek, säger hon.

Både högnivågruppen och den nya politiska ledningen tycker att det är viktigt att få till samarbetsprojekt mellan olika aktörer.

– Det innebär att projekt som vi kan se är viktiga, men som bara involverar en aktör kanske snarare ska vara länkade till strategin istället för att ligga inom ramen för strategin, säger Madeleine Wallding.

Men det handlar inte bara om att ta bort projekt ur strategin utan det kan mycket väl komma till nya projekt, enligt Madeleine Wallding, som själv nämner egenvårdsfrågan som ett exempel på ny fråga som kommer att diskuteras under våren.

– Vi har ett antal förslag på nya aktiviteter och nu ska vi försöka få till en logik i detta, säger hon.

Även de sju insatsområdena som finns inom strategin kommer att granskas och skärskådas och det finns inget som säger att de kommer att fortsätta att vara sju när granskningen är färdig, snarare färre.

– De kommer inte att bli fler i alla fall, säger Madeleine Wallding.

Hon menar att vissa områden skulle kunna slås ihop som IT-stöd och uppföljning, men också att andra projekt utanför läkemedelsstrategin kan hantera vissa frågor bättre.

Förslagen på förändringar i strategin kommer att diskuteras och behandlas under våren för att sedan spikas efter sommaren.

Andra läser