Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kronan byter policy om personalens namnskyltar

Kronans Apotek ändrar policy när det gäller apotekspersonalens namnskyltar. Från och med nu ska bara personens förnamn och yrkestitel framgå. En framgång för förbundet, säger SFa:s förbundsdirektör Kristina Niemi som engagerat sig personligen i frågan.

Det var vid ett möte förra veckan, där bland andra ordföranden för Sveriges Farmaceuters lokala akademikerförening Birgitta Berntsson deltog, som Kronan valde att svänga i frågan

Kronans Apotek använder idag begreppet ”läkemedelsspecialist” på sina apoteksverksamma apotekare och receptariers skyltar.

På namnskylten framgår också förnamn och om personen är legitimerad receptarie eller apotekare.

Men nu ska alltså ordet ”läkemedelsspecialist” inte användas utåt längre.

– Det här har varit ett önskemål från fackligt håll. Vi har lyssnat på det och valt att göra den här anpassningen. Personens förnamn och yrkestitel kommer att framgå på skyltarna. Vi tycker framför allt att det blir enklare och tydligare. Begreppet läkemedelsspecialist kommer att kvarstå men bara användas internt, säger Andreas Rosenlund, kommunikationsdirektör på Kronans Apotek, till Svensk Farmaci.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, har engagerat sig i frågan om namnskyltarna och skrev i fjol en blogg i ämnet. Svensk Farmaci belyste också de olika aktörernas policy i ett antal artiklar under fjolåret och Sveriges Farmaceuter höll ett seminarium om namnskyltar på mässan Apotek & Egenvård.

– Vi är jätteglada för att Kronan har tagit till sig av den debatt som vi startat om vikten av att synliggöra personalens akademiska kompetens. För oss är det en självklarhet att apotekskunderna vet om de talar med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller inte. Det borde vara en självklarhet för alla apoteksföretag, säger Kristina Niemi.

Även begreppet “Egenvårdsspecialist” kommer att sluta användas på apoteksteknikernas skyltar.

Andra läser