Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Extrajobb under studier stoppas av apotekskedjor

BLOGG: Apotekarstudenterna är numera oavlönade under apotekspraktiken, men förvägras samtidigt att jobba extra för att dryga ut kassan hos andra apoteksaktörer. Det har fått Sveriges Farmaceuters studentsektion att reagera.

I dagarna börjar många apotekarstudenter sin sista termin på programmet och går således ut på praktik.

Praktiken ska, enligt gällande EU-krav, omfatta minst sex månader. I Sverige innebär detta att praktikperioden totalt ger 39 högskolepoäng. Apotekspraktiken är obligatorisk för att få ut sin apotekarexamen och bli legitimerad apotekare.

Många studenter väljer att dryga ut kassan genom extrajobb under sin studietid, och av naturliga skäl jobbar många på apotek. Under de senaste veckorna har Sveriges Farmaceuters studentsektion fått signaler från studenter som inför sin apotekspraktik fått veta att de inte får extrajobba vid sidan av sin praktik på ett apotek som tillhör en annan apoteksaktör än den som man blivit placerad på under praktiken.

Skälet till att extrajobb nekas vid annan aktör beskrivs som att arbete inte får utföras på konkurrerande företag och hänvisning sker till branschavtal.

Studentsektionen motsätter sig detta med hänvisning till att apotekspraktiken är en obligatorisk kurs som ger högskolepoäng och som måste genomgås för att få ut en apotekarexamen. En person som gör sin apotekspraktik är således fortfarande student och inte anställd.

Aktörernas inställning hade varit enklare att förstå om man betalat praktiklön till studenterna, men det gör man ju inte längre. Studenterna förvägras därmed i praktiken en möjlighet till en extra inkomst under en period då många har en väldigt ansträngd ekonomi.

I gällande avtal regleras arbete på konkurrerande företag, men återigen gäller detta anställda personer och inte studenter. Studenter har också liten möjlighet att själva påverka vilken aktör deras praktik förläggs på då tillsättningen av praktikplatser sker genom lottning.

Studentsektionen förstår problematiken som kan uppstå avseende sekretess och konkurrens mellan olika apotekskedjor. Men vi anser att så länge berörda studenter skriver på sekretessavtal för båda aktörerna borde detta kunna hanteras.

Apotekspraktiken är en möjlighet för studenter att inte bara lära sig apoteksarbetet utan även stifta bekantskap med arbetsmarknaden. Efter fullgjord praktik erhålls legitimation och arbetsmarknaden väntar.

Studenter som själva fixar jobb och kombinerar det med sina studier visar prov på företagsamhet och driv. Med tanke på den rådande farmaceutbrist som branschen ofta hänvisar till idag, och att kedjorna sedan en tid tillbaka inte betalar studenterna praktiklön, borde det åtminstone ligga i apoteksaktörernas intresse att ge en positiv bild av sig själva genom att underlätta för studenterna att klara försörjningen under en för många ekonomiskt utsatt period i livet.

Helena Tornberg, ordförande, Studentsektionen, Sveriges Farmaceuter

Andra läser