Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Konkurrensverket granskar Apotekets anbud

Konkurrensverket granskar nu Apoteket AB:s vinnande anbud i den senaste upphandlingen av dos i Västra Götaland och Halland.

Som vi skrev i november har Västra Götaland och Halland beslutat att låta Apoteket AB få leverera dosdispenserade läkemedel till cirka 40 000 dospatienter från den 15 oktober i år. Detta efter att det statliga bolaget vunnit regionernas gemensamma upphandling i höstas.

Det vinnande anbudet innebar en kraftig prissänkning från Apoteket AB:s sida i förhållande till tidigare anbud.

Tilldelningsbeslutet överklagades av Apotekstjänst AB som har uppdraget idag. Apotekstjänst anser att Apoteket AB:s anbud innebär missbruk av dominerande ställning.

Apotekstjänst AB har nu även vänt sig direkt till Konkurrensverket med en så kallad upplysning om konkurrensproblem.

– Konkurrensverket har nu inlett en utredning och ska ha begärt in upplysningar från Apoteket AB. Apotekets prissänkning är anmärkningsvärd, på bara två år har man sänkt priset på sin tjänst med 80 procent. För en jätte som Apoteket AB handlar det här relativt sett om små pengar, men för oss som ett mindre företag kan det få förödande konsekvenser, säger Tomas Hilmo, vd för Apotekstjänst.

Owe Gärdin, sakkunnig på Konkurrensverket, bekräftar att myndigheten fått in en upplysning om konkurrensproblem från Apotekstjänst, och att man baserat på detta begärt in handlingar från Apoteket AB.

– Vi har gett Apoteket AB tid fram till den 9 februari för att svara, säger han.

Svensk Farmaci har tagit del av Konkurrensverkets brev till Apoteket AB. Där ombeds Apoteket AB “särskilt kommentera och redovisa på vilket sätt priset i det aktuella anbudet står i relation till de faktiska kostnaderna för de tjänster för vilka det tas ut”.

Eva Fernvall är kommunikationschef på Apoteket AB.

– När dosmarknaden omreglerades skedde ett kraftigt prisfall som Apoteket har anpassat sin verksamhet till. Utifrån de nya marknadsförutsättningarna har vi sett över våra kostnader och gjort förändringar i vår organisation för att kunna vara konkurrenskraftiga. De frågor som kommer från Konkurrensverket kommer vi givetvis att besvara, säger hon.

Mest läst