Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill fasa ut statlig finansiering av ePed

Två specifika läkemedelssatsningar får 13 miljoner kronor i en ny överenskommelse mellan regeringen och SKL.

Målet med den nya överenskommelsen om kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården på totalt 69,7 miljoner kronor är att bidra till en jämlik, tillgänglig och säker vård av god kvalitet, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Delar av beloppet, 13 miljoner kronor, går till specifika projekt som syftar till arbete med förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel utifrån den nationella läkemedelsstrategin.

Dessa medel är uppdelade på två projekt: Satsning på kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn får åtta miljoner kronor, medan fem miljoner kanaliseras till uppföljning av läkemedel i slutenvården.

De åtta miljonerna avser ePed-projektet (erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel) vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Projektet har tidigare fått liknande finansiering men vår förhoppning är att det nu är sista gången som projektet behöver särskilda statliga medel, säger Ingrid Schmidt, ämnessakkunnig på Socialdepartementet, till Svensk Farmaci.

Även andra delar av de knappt 70 miljonerna går indirekt till arbete med läkemedelsfrågor. Det största beloppet, 30 miljoner kronor, går till insatser inom satsningen på kroniska sjukdomar som den förra regeringen inledde. Läs mer om överenskommelsen i regeringens pressmeddelande.

Andra läser