Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbete om ny opioid belönades

I fredags var det examensceremoni för receptarier och apotekare i universitetsaulan i Uppsala. Malin Lundgren vann priset för bästa poster eller presentation med sitt exjobb om en ny opioidanalog.

Farmaceutiska fakultetens och Farmacevtiska studentkårens mentorsakademi står bakom priset som går till bästa poster eller presentation av examensarbete.

Malin Lundgren vann priset för sitt exjobb inom farmaceutisk farmakologi, ”Studier av en ny opioidanalog i mekanismer vid opioidtolerans”.

Hennes arbete fokuserade på MA-13, en nyskapad analog till opioiden oxymorfon.

Syftet med examensarbetet var att testa MA-23:s grad av internalisering, det vill säga i vilken utsträckning som molekylerna, efter att de bundit till mottagarreceptorer, ”dras in” i nervcellerna.

Graden av internalisering antas påverka den toleransutveckling som behandling opioider ger upphov till.

Resultaten visade att MA-13 inducerade mer internalisering än analogen oxymorfon.

Malin Lundgrens pris utgörs av ett studiebesök på European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA, i Bryssel under våren 2015.

Andra läser