Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny ordförande “på banan”

Kristina Fritjofsson ser fram emot sitt första helår som förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter och har skrivit en egen önskelista. Semesterfrågan, kompetensutveckling inom farmaci och medlemsrekrytering blir tunga prioriteringar 2015.

Apotekaren och entreprenören Kristina Fritjofsson tillträdde som förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter vid fullmäktigemötet i november i fjol.

Nu har hon hunnit fundera på vilken väg hon vill att förbundet ska ta den närmaste framtiden.

En av hennes viktigaste prioriteringar är att utöka professionens inflytande. ”Överallt där läkemedel diskuteras bör en farmaceut finnas med”, står det överst på hennes önskelista, ett citat som företrädaren Thony Björk ofta använde. Överhuvudtaget är hon imponerad av det som Thony åstadkom under sin mandatperiod.

– Det ska bli stimulerande att förvalta och fortsätta det förnämliga arbete som han påbörjade, säger hon.

Som Svensk Farmaci skrev i nummer 6/14 har antalet farmaceuter inom landstingen fortsatt att öka på senare tid och är nu uppe i 360 i hela landet.

Det välkomnar förstås Kristina Fritjofsson, men nu tycker hon att det är dags för kommunerna att i högre grad överväga att anställa farmaceuter, kanske utifrån den modell som testats i Norrbotten.

En annan viktig fråga för Kristina är den om de apoteksanställda farmaceuternas möjligheter till fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Här planerar förbundet särskilda aktiviteter under våren.

En fjärde punkt på Kristinas önskelista är att alla farmaceuter bör ha en plan för farmaceutisk kompetensutveckling.

Hon vill också lägga energi på att rekrytera fler medlemmar till förbundet, där stora pensionsavgångar fått medlemsantalet att stagnera något på senare tid. På kansliet arbetar Ervin Alic dedikerat för att hitta nya vägar att rekrytera medlemmar, och nya grepp är att vänta under året. Personer med utländsk bakgrund dominerar idag på grundutbildningarna. Att få dessa personer, som ofta har begränsad kunskap om hur den svenska modellen på arbetsmarknaden fungerar, att inse värdet av ett medlemskap i facket har i många fall visat sig vara en särskild utmaning.

– Ju fler vi är, desto starkare röst får vi. Därför behöver vi alla hjälpas åt att värva nya medlemmar till förbundet, säger Kristina Fritjofsson.

När hon blickar bakåt på det gångna året uppskattar hon bland annat hur förbundet lyfte frågan om hur apotekare och receptarier presenteras på apoteksaktörernas namnskyltar.

– Våra titlar ska inte döljas, vi ska vara stolta över våra yrken, säger hon.

Hon beklagar de diskussioner som enligt uppgift till Svensk Farmaci förs inom åtminstone en större apotekskedja just nu om att helt eliminera yrkestitlarna från namnskyltarna.

Kristina Fritjofsson gillar också att förbundet lyckades förskjuta inriktningen på mässan Apotek&Egenvård från hälsokost till farmaci, och att man ”satte fart” på Socialstyrelsens långsamma handläggning av legitimationsärenden.

– Bland mycket annat positivt som åstadkommits kan man också nämna samarbetet med Prevent om arbetsmiljö på apotek, som nu har resulterat i en ambitiös webbsida där man enkelt kan hitta bra verktyg som underlättar arbetsmiljöarbetet, säger Kristina Fritjofsson.

Andra läser