Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Semesterveckor i fasta block på Kronans Apotek

På Kronans Apotek får apotekspersonalen inom hela kedjan i år välja sommarsemester i fasta block på fyra veckor vardera. UTÖKAD 13:38

Upplägget har tidigare år testats i delar av landet, men det nya för i år är att modellen tillämpas inom hela apotekskedjan. 

Tanken är att personalen i första hand ska välja sommarsemester utifrån tre fasta block på fyra veckor vardera: vecka 24-27, 28-31 eller 32-35.

– Det här är ett sätt att försöka göra det möjligt för fler att få fyra veckors semester. Systemet är inte unikt utan finns i många andra branscher. Vi har sett att i de regioner hos oss där man jobbat så här tidigare år, bland annat i norra Sverige, har också fler kunnat få fyra semesterveckor i rad, säger Gunilla Winlund, HR-direktör på Kronans Apotek.

Enligt Sveriges Farmaceuters enkät var Kronan den kedja där flest av farmaceuterna, 51 procent, fick fyra veckor i rad förra sommaren.

– Min bild är att det antagligen är fler än 51 procent som vill ha fyra veckor i rad och det här är ett sätt att komma längre, säger Gunilla Winlund.

I vilken mån har man möjlighet att önska perioder som överlappar flera av blocken?

– Självklart kan man ytterst välja fritt men följer man modellen har vi störst möjlighet att erbjuda fyra veckor i rad och också att hitta ersättare.

Christer Borg är förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Vad säger semesterlagen om rätten att ange önskemål om semester?

– Arbetsgivaren ska göra vad som är möjligt för att tillgodose de anställdas önskemål om semesterns längd och när semestern ska förläggas. De ska inte begränsa de anställdas möjligheter att framföra sina önskemål. Det finns följaktligen ingen regel som skulle begränsa möjligheten att ansöka om fyra eller fem eller ännu flera veckors semester. Arbetsgivaren ska pröva om det är möjligt att bevilja den önskade ledigheten med hänsyn till verksamhetens behov. Begär därför så lång ledighet som du själv önskar, säger han.

– Det är dock inte förbjudet för en arbetsgivare att gå ut med information om hur man önskar att de anställda ska ange sina önskemål. En arbetsgivare kan ju till exempel vilja informera om att möjligheten att få en sammanhängande ledighet av viss längd ökar om man önskar semester en viss specificerad period, precis som Kronans Apotek tycks ha gjort, säger Christer Borg.

Mest läst