Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler apotekare på apotek

Omregleringen har lett till en betydligt större apotekssektor än på monopoltiden. Antalet apoteksanställda farmaceuter har ökat men trenderna är diametralt olika för apotekare och receptarier, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen sammanställer årligen statistik för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, där man bland annat kan studera antalet anställda inom olika samhällssektorer.

I den senast tillgängliga statistiken, som avser november 2012, framgår att 1 569 av landets 3 475 legitimerade apotekare, det vill säga 45 procent, då var verksamma inom kategorin ”övrig spec. butikshandel med hushållsvaror”, där apotekssektorn i detta fall lär dominera.

Av landets 5 746 legitimerade receptarier jobbade vid tidpunkten 4 570 inom samma kategori (79,5 procent).

Enligt Socialstyrelsen ökade antalet sysselsatta farmaceuter (apotekare och receptarier) i sektorn med totalt 426 personer under ”omregleringsperioden” mellan 2009 och 2012. Det motsvarar en ökning på 7 procent på bara tre år.

Trenderna för apoteksanställda apotekare och receptarier är dock helt olika.

Medan antalet anställda apotekare på apotek ökade med 595 personer under perioden, minskade antalet apoteksanställda receptarier med 169 personer, bland annat på grund av stora pensionsavgångar.

Hur stor är då andelen farmaceuter av det totala antalet anställda på apotek?

I Vårdanalys rapport ”Låt den rätta komma in” från i fjol anges att andelen var ganska konstant under tidsperioden 2007-2012, nämligen cirka 60 procent.

Andra siffror pekar dock på att andelen kan vara högre.

Enligt Socialstyrelsen var antalet apoteksanställda farmaceuter 6 139 i november 2012, och enligt apoteksföreningens senaste branschrapport fanns det året cirka 8 500 personer anställda på öppenvårdsapotek.

Det skulle betyda en andel farmaceuter på 72 procent av den totala personalstyrkan på de svenska apoteken.

Andra läser