Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Svensk kompromiss” om apotekssamtal

Strukturerade läkemedelssamtal på apotek bör journalföras – men bara om samtalen gjorts i samverkan med förskrivare, anser LV i sin slutrapport. En typisk svensk kompromisslösning där man dels försökt göra alla nöjda, och dels flaggar för ännu en utredning, kommenterar Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter. UTÖKAD 13.30

Läkemedelsverket (LV) har idag presenterat sin slutrapport om försöket med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Rapporten kan läsas i sin helhet på LV:s hemsida. Svensk Farmaci har i tidigare artiklar skrivit om en remissversion av förslaget.

Läkemedelsverket konstaterar i rapporten att samtalen går att genomföra.

Detta kräver dock, menar verket, att apoteken har tillräckliga resurser för att genomföra samtalen, och att de identifierade juridiska frågorna utreds.

Sveriges Farmaceuter välkomnar att verket anser att samtalen anses genomförbara.

– Det är också bra att man på många ställen i rapporten pekar på att tillräckliga resurser är en central förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

– Det viktiga nu är att projektet inte stannar upp, utan att steg tas mot en implementering.

De intressantaste resonemangen i rapporten handlar enligt Clary Holtendal om frågan om huruvida samtalen utgör vård och därmed måste omfattas av journalföring.

– Läkemedelsverket gör en uppdelning av samtalen beroende på vem som initierat dem. När samtalen görs utan samverkan med förskrivare behöver informationen inte heller delas med förskrivaren, resonerar man. Men när samtal görs i samråd med förskrivare bör de ses som vård och därmed journalföras. Formerna för detta vill man dock utreda vidare.

– Man får intrycket av en typisk svensk kompromisslösning där man dels försökt göra alla nöjda och dels flaggar för ännu en utredning, säger Clary Holtendal.

Läkemedelsverket tar i rapporten inte ställning till om strukturerade läkemedelssamtal bör genomföras eller inte. Det är endast genomförbarheten som har utretts.

I en utvärdering ansåg nio av tio patienter att de kunde tänka sig att delta i liknande samtal igen, och sju av tio tyckte att deras läkare skulle kunna ha nytta av informationen från samtalen på apoteket.

Mest läst