Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Branded generics tycks öka enligt Nepi-analys

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, hade ingen bild av förekomsten av branded generics när Svensk Farmaci frågade. Men på 45 minuter åstadkom stiftelsen Nepi en analys av situationen.

Svensk Farmaci har i tre artiklar (se länkar under artikeln) under hösten uppmärksammat företeelsen “branded generics” eller namngenerika inom det receptbelagda läkemedelssortimentet.

Namngenerika är generika som får rena fantasinamn istället för namn där den aktiva substansens namn ingår. Exempel är Losatrix, Losarstad och Marozid, som alla innehåller den aktiva substansen losartan där originalpreparatet heter Cozaar.

De apoteksfarmaceuter som Svensk Farmaci talat med upplever att antalet expeditioner av receptbelagda namngenerika har ökat på senare år. Vår läsarenkät här på sajten talade samma språk. Den indikerade dessutom att namngenerika upplevs som ett problem i patientledet. Generikabranschen hävdar dock att andelen namngenerika snarare minskat på senare tid, åtminstone sett till vilka läkemedel som faktiskt marknadsförs.

Mikael Hoffmann, chef för Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, reagerade på att TLV nöjde sig med att konstatera att man ”inte analyserat frågan” när Svensk Farmaci kontaktade myndigheten i ärendet.

– När TLV inte ville hjälpa till att ta fram statistik blev jag lite trött. Det är ju ingen direkt omöjlighet att ta fram data. Så jag gjorde själv en körning från Concise, det tog 45 minuter från start till mål, säger Mikael Hoffmann.

Nepis analys är avgränsad till de sex substanser där det genomfördes flest expeditioner och utbyten under fjolåret.

Substanserna är omeprazol, simvastatin, paracetamol, enalapril, metoprolol och amlodipin, som samtliga noterade över en miljon utbyten på apotek under 2013. Totalt stod de för 24 procent av alla utbyten på apotek.

Nepi tittade först på antalet unika fantasinamn som expedierats minst en gång under respektive år (Även originalpreparatets namn, som ju är ett fantasinamn, har inkluderats).

Enligt denna analys finns en klar tendens under de senaste fem åren att fler läkemedel med unika fantasinamn har expedierats på apotek.

Sett till antalet expeditioner var dock trenden olika för de sex aktiva substanserna. Under perioden 2009-2013 ökade expedierade preparat med fantasinamn för fyra av substanserna, medan trenden var oförändrad för en av dem och en substans minskade.

Sammantaget har försäljningsvolymerna av läkemedel med fantasinamn, och därmed de faktiska möjliga problemen för patienterna i samband med utbyte, bara ökat i liten grad under tidsperioden, enligt Nepi.

Mer detaljerad information från analysen finns på Nepis hemsida.

Mikael Hoffmann, hur reflekterar du kring er analys?

– Det vi ser är en möjlig utveckling som ingen aktör, varken producenter, apotek eller användare, egentligen tjänar på. Det utmynnar någonstans i frågan om läkemedel som har namn där substansnamnet inte ingår verkligen ska kunna bli periodens vara. TLV skulle kanske anföra att det finns hinder för exkludera dessa läkemedel, men frågan borde åtminstone upp på bordet för diskussion.

Kan generikabranschens bild att antalet ”branded generics” ändå minskat på senare år ändå stämma, sett till hela sortimentet?

– Det skulle kunna vara så. Men den trend vi sett på en delmarknad är ändå en i högsta grad relevant problematik som gäller för ett antal läkemedel som mycket ofta byts ut på apotek, säger Mikael Hoffmann.

Andra läser