Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksbranschen: “Dags att göra gemensam sak”

Det räcker inte att jämföra antalet utexaminerade receptarier med antalet som går i pension, skriver Johan Wallér och Henrik Ehrenberg på apoteksföreningen apropå Christer Bergs inspel i frågan under gårdagen.

Christer Berg kommenterar apoteksbranschens oro för nedläggningen av receptarieutbildningen i Karlstad – och universitetskanslerns besked att utbildningen inte får starta i Malmö – med att antalet utbildningsplatser inte är ett problem.

Ändå visar Bergs egen sifferredovisning att de samhällssektorer som behöver utbildade farmaceuter har en uppenbar utmaning.

Redovisningen visar att fler de senaste åren gått i pension än som utexaminerats, samtidigt som apoteksbranschen stöpts om i grunden – vilket påverkat behovet av utbildad personal. Just i Skåne är personalbristen väldigt stor och apoteken har faktiska – inte teoretiska – problem med att hitta personal. Sett över landet är det helt klart lättare att rekrytera personal i de områden där utbildningen erbjuds. Därför är en ny utbildning i Malmö så viktig.

Det räcker inte heller med att jämföra antalet utexaminerade receptarier med antalet som går i pension. Det finns redan i dag ett stort underskott på receptarier samtidigt som det öppnas allt fler apotek och det blir allt vanligare med farmaceuter i vården. I det läget är det en helt fel riktning att gå, när man minskar antalet utbildningsplatser.

Med det sagt har vi som bransch de senaste åren identifierat det låga söktrycket som ett problem. Likadant med det faktum att så många inte fullföljer utbildningen när de väl påbörjat den. Sveriges Apoteksförening har därför i flera år jobbat med insatser för att få upp söktrycket (i år också tillsammans med Almega), vilket gett positivt resultat – men långt ifrån tillfredsställande. Just i Karlstad har söktrycket varit relativt bättre, varför det också är mycket olyckligt att det är just den utbildningen som läggs ned.

Vi hade hoppats att fler intressenter, från facken, utbildningsanordnarna, läkemedelsindustrin och professionsorganisationer skulle se behovet av att locka fler till utbildningarna och göra gemensam sak med oss.

Beskeden om Karlstad och Malmö kanske kan vara den gnista som sätter fart på arbetet att på bred front uppmärksamma farmaceutyrket och locka motiverade studenter att söka utbildningarna och se en framtid i de sektorer som behöver läkemedelskunnig personal.

Johan Wallér, vd
Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
Sveriges Apoteksförening

Mest läst