Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Mål att starta nästa höst kvarstår

Malmö Högskola ska ”snarast” ta fram en ny ansökan om att få starta en receptarieutbildning. Målet är fortfarande att komma igång hösten 2015.

Som Svensk Farmaci skrev igår meddelade Universitetskanslerämbetet, UKÄ, nyligen avslag på Malmö Högskolas ansökan om att få starta en receptarieutbildning.

Svensk Farmaci bad apotekaren Tommy Eriksson, adjungerad professor vid Lunds universitet och ansvarig för ansökan, kommentera beslutet.

– Det stora problemet var att vi hamnade i ett moment 22 med anställning av lärare innan godkännande. I ansökan angav vi vilka nya tjänster och kompetenser som behövs, men ingen utannonsering hade gjorts. Med mycket hög prioritet genomförs detta nu, säger Tommy Eriksson.

– Avseende innehållet gällde UKÄ:s invändningar mindre saker som till exempel otydlighet om vad som är det nu UKÄ-ansökta receptarieprogrammet i förhållande till den senare planerade ansökan om ytterligare två år till apotekare. En annan otydlighet baseras på hur man definierar termen farmakodynamik. Självklart ska en farmaceut ha sin grund för kompetensen om läkemedel i verkningsmekanismer.

Målet är fortfarande att starta en ny utbildning nästa höst.

– Vi avser att snarast inkomma med ny ansökan för att starta utbildningen hösten 2015, säger Tommy Eriksson.

Mest läst