Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“För sent med utbildning i Skåne”

Det råder ingen brist på utbildningsplatser på landets receptarieutbildningar - däremot är det brist på studenter som fullföljer dem. Det skriver Christer Berg, apotekare vid Linnéuniversitetet i Kalmar, apropå turerna kring Malmö Högskolas planerade utbildning.

Enligt statistik över antal legitimerade receptarier från Socialstyrelsen i oktober 2014 finns det i Skåne 1 062 legitimerade receptarier. Av dem är 657 personer, eller 61 procent, under 65 år.

Så här många legitimerade receptarier i Skåne kommer att fylla 65 år de närmaste åren:

2015: 41 st

2016: 28 st

2017: 21 st

Sedan kommer i genomsnitt 16-17 receptarier per år, under den kommande 25-års perioden, att fylla 65 år.

Av de 90 receptarier som under perioden 2015-2017 kommer att fylla 65 år bor 20 i Malmö, 10 i Helsingborg, 10 i Kristianstad och 7 i Lund.

Vi har 5 601 receptarier i Sverige under 65 år. På grund av lågt söktryck till utbildningarna, och att många studenter av olika anledningar inte fullföljt utbildningarna, har antalet receptarier som utexaminerats från lärosätena under en tid varit lägre än antalet som fyllt 65 år.

År 2013 utexaminerades i Sverige 150 receptarier samtidigt som 289 fyllde 65 år.

Vi har drygt 300 utbildningsplatser i Uppsala, Göteborg, Umeå och Kalmar. Karlstad har beslutat att lägga ner sin utbildning.

Det finns ingen brist på utbildningsplatser, däremot på studenter som genomför utbildningen.

Under den senaste femårsperioden har antalet receptarier som fyllt 65 år varit fler än antalet som utexaminerats. Den del av receptariekåren som är under 65 år har minskat med cirka 700 personer under denna period.

Under 2015 kommer, enligt den statistik som finns över antalet praktikplatser på apotek för receptarier termin 6, att vara lika många som antalet receptarier som fyller 65 år.

Min bedömning är att lärosätena därefter kommer att utexaminera fler receptarier än de som kommer att gå i pension.

Jag räknar också med att det underskott av receptarier som skapats under den senaste femårsperioden (n=700) kommer att ha fyllts i början av 2020-talet.

Detta om vi kommer att få ett bättre söktryck på utbildningarna, och att studenterna i större utsträckning slutför sina utbildningar.

Det dukade bordet efter de stora pensionsavgångarna kommer att till största delen att vara avätet i början av 2020-talet.

Christer Berg, leg apotekare 

Mest läst