Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Avslag på ansökan om ny receptarieutbildning i syd

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har avslagit Malmö Högskolas ansökan att få starta en receptarieutbildning.

UKÄ konstaterar i ett beslut från slutet av november att Malmö högskola i dagsläget “inte har samtliga förutsättningar på plats” för att ge utbildning för receptarieexamen.

Det som högskolan inte beskrivit tillräckligt övertygande i sin ansökan, och inte heller i intervjuer med UKÄ, rör lärarkompetens, utbildningsmiljö och styrdokument.

”Antalet tillsvidareanställda och övriga lärare inom de farmacispecifika områdena står i dagsläget ej i proportion till utbildningens beräknade omfattning”, skriver UKÄ.

Lärosätet måste enligt UKÄ, om man vill starta en receptarieutbildning, först visa att man har en “specificerad kritisk massa av lärarkompetens/resurser inom det farmaceutiska området”.

Programmets innehåll måste också modifieras för att kunna ge en fullvärdig utbildning, anser UKÄ.

Övriga aspekter som infrastruktur, undervisning, kurslitteratur/examination, kvalitetssäkring och säkring av examensmål får dock godkänt av UKÄ.

Mest läst