Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ett mycket olyckligt besked”

Sveriges Farmaceuter och apoteksföreningen beklagar att Malmö Högskolas ansökan om en ny receptarieutbildning fick nej – men hoppas på en ny ansökan. Kompetensförsörjningen är nu så allvarligt hotad att det krävs ett nationellt ansvarstagande, menar apoteksbranschen.

Som vi skrev tidigare idag har universitetskanslerämbetet, UKÄ, beslutat att ge avslag på Malmö Högskolas ansökan om att få starta en receptarieutbildning.

– Vi beklagar att Malmö inte nådde hela vägen fram. Fler utbildningsplatser är inte alltid av godo, men i nuläget är behovet av farmaceuter i landet väldigt stort, i synnerhet i Skåneregionen. Vi skulle därför verkligen välkomna en receptarieutbildning i Malmö, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

– Man kan konstatera att det verkar ha funnits många frågetecken i ansökan. Men vi hoppas att det här inte betyder att loppet är kört utan att man i Malmö jobbar vidare utifrån de kommentarer som UKÄ lämnat och inkommer med en förnyad ansökan längre fram.

Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening, tycker att beskedet från UKÄ är högst olyckligt.

– Behovet av att få till stånd utbildningen är alarmerande och vi har en arbetsmarknad som skriker efter kompetens, särskilt i Skåne, säger han.

– Så vitt jag kan bedöma är den springande punkten den om lärarkompetensen. Man kan samtidigt förstå att det är svårt att rekrytera personal om man inte vet huruvida utbildningen blir av. Jag hoppas att Malmö nu snabbt gör en ny ansökan för att räta ut de frågetecken som finns. Min förhoppning är att utbildningen trots dagens besked ska komma igång så snart som möjligt.

– Överlag är läget bekymmersamt. Vi har i princip ingen arbetslöshet och vi står inför stora pensionsavgångar. Kompetensförsörjningen är nu så allvarligt hotad att det måste till ett nationellt ansvarstagande, säger Johan Wallér.

Svensk Farmaci har även sökt företrädare för Malmö Högskola för kommentarer.

Mest läst