Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Bra förslag, men dåligt underbyggt”

Kostnadsfria läkemedel till barn eller inte? Förslagets öde är ovisst efter den rödgröna budgetens fall, och Socialdepartementets remissmöte på torsdag är inställt. SFa gillar grundidén men tycker att förslaget är anmärkningsvärt dåligt underbyggt.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare lade regeringen i sin budget i höstas fram förslaget att barn ska få läkemedel inom förmånen kostnadsfritt från den 1 juli nästa år.

Sannolikt blir det inget av förslaget, sedan regeringens budgetproposition röstats ned förra veckan. Något motsvarande förslag finns inte i allianspartiernas budget, som efter stöd av Sverigedemokraterna vann riksdagens omröstning.

Förslaget kan dock komma att realiseras vid en röd-grön framgång i det aviserade extravalet, även om tidpunkten för införandet isåfall är oklar. Statsminister Stefan Löfven (S) har aviserat att Socialdemokraterna går till val på den budget man lagt.

Socialdepartementet har nu meddelat att det möte med remissinstanser om förslaget, som man planerat till torsdag denna vecka, är inställt.

Dessutom har man meddelat remissinstanserna att remisstiden förlängs.

Sveriges Farmaceuter (SFa) tillstyrker visserligen förslaget i sitt remissvar, men tycker att det är anmärkningsvärt dåligt underbyggt.

– Det är inte rimligt att barn ska behöva avstå läkemedelsbehandling på grund av ekonomiska faktorer. Därför är det här ett förslag som vi principiellt bejakar, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på förbundet.

Hon menar att det finns stora oklarheter kring hur stort det bakomliggande problemet egentligen är.

– I skrivelsen nämns bara att ”det finns undersökningar och indikationer” som talar för att föräldrar av ekonomiska skäl väntar med eller avstår från att hämta ut läkemedel till sina barn. Det här känns lite svajigt. Det är ju av stor vikt att veta hur stort problemet är i realiteten, säger Clary Holtendal.

– Det är bland annat viktigt för att kunna bedöma rimligheten i en inkomstprövning. I departementsskrivelsen avslås inkomstprövning med argumentet att det skulle innebära omotiverat stora administrativa kostnader. Men vi menar att man inte kan dra den slutsatsen utan att först veta hur stort behovet är.

Förra veckan blev det politisk ordstrid på hög nivå om förslaget.

– Att de 98 procent som har råd att betala läkemedel till sina barn ska få det gratis är en dålig prioritering. Om man vill satsa 400 miljoner kronor på barnsjukvården så kan jag göra en lång lista på satsningar där de pengarna skulle göra större skillnad, sa Anders W Jonsson, barnläkare och Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, enligt Dagens Medicin.

– Jag tycker att det är skamligt att de (allianspartierna, reds anm) inte vill göra den här satsningen på barn och unga, kontrade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i samma tidning.

Andra läser