Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bara en av tre fick semester fyra veckor i rad

Bara en tredjedel av Sveriges Farmaceuters medlemmar på apotek fick fyra veckors sammanhängande semester förra sommaren, att döma av en aktuell enkät. Avtalsparterna utreder nu gemensamt vad som kan göras för att fler ska få den semester de vill nästa år.

Sveriges Farmaceuter frågade i en enkät tidigare i höst sina apoteksverksamma medlemmar hur deras sommarsemester utföll 2014. Svarsfrekvensen var mycket hög.

Av svaren framgår att endast en tredjedel av de svarande fick fyra veckors sammanhängande semester.

– Det finns en stor grupp som fått kompromissa om sin sommarsemester i år, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Dessutom angav en av tre i enkäten att de inte fått möjlighet att fritt ange önskemål om sin semesters längd.

– Det är anmärkningsvärt eftersom vi, i vårt kollektivavtal, har en skrivning om att arbetsgivaren inte ska begränsa de anställdas möjligheter att framföra önskemål om semesterns längd, säger Christer Borg.

Enligt befintliga kollektivavtal har anställda rätt till minst tre veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti. Det är ett avsteg från semesterlagen, som säger att man, om inte annat avtalas, bör få en ledighet om fyra veckor i rad under juni-augusti.

Vid avtalsförhandlingarna 2013 diskuterades möjligheten att ändra skrivningarna så att även apoteksanställda skulle få möjlighet till fyra veckors sammanhängande semester. Någon ändring kom dock aldrig till stånd.

Av enkätsvaren framgår också att den avgörande faktorn till att anställda farmaceuter inte fått önskemål om sommarsemester tillgodosedda, är svårigheten att hitta semestervikarier.

– Vi och Unionen har nyligen träffat arbetsgivarorganisationen Almega för diskussioner om hur sommarsemestern 2014 fungerade. Tillsammans har vi påbörjat ett arbete för att utreda vad som krävs för att möjliggöra fyra veckors sammanhängande semester. Bristen på vikarier är ett faktum, men nu måste alternativa lösningar undersökas, säger Christer Borg.

– Arbetet fortsätter nu internt inom förbundet tillsammans med akademikerföreningarna, men även i fortsatt dialog med Almega. Vårt mål är att alla apoteksanställda medlemmar som så önskar ska få fyra veckors sammanhängande sommarsemester.

Andra läser