Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Privata vårdbolag anställer apotekare

Det privata vårdbolaget Lideta i Helsingborg, som driver nio vårdcentraler i Skåne, Blekinge och Småland, har anställt en apotekare som agerar bollplank i läkemedelsfrågor för läkarna. I Sydsverige finns fler liknande exempel. KOMPLETTERAD 16.19

Apotekaren Karolina Engvall arbetar sedan juni i år heltid på företaget Lideta Hälsovård i Helsingborg, som driver nio vårdcentraler i Sydsverige.

Dessförinnan jobbade hon på Region Skånes läkemedelsenhet.

Idag är hon utlånad till enheten för läkemedelsstyrning i Region Skåne på 30 procent av sin arbetstid, för att hålla producentobunden läkemedelsinformation.

Maria Jerlebo är personal- och rekryteringsansvarig på Lideta.

– Bakgrunden till att vi anställde Karolina i företaget är dels att läkemedel är en stort utgiftsområde, dels att patientsäkerhetsperspektivet är viktigt för oss. Karolina ger våra läkare stöd i att ordinera rätt läkemedel till rätt patient. Hon reser runt mellan våra vårdcentraler och agerar bollplank med läkarna. Hon informerar både individuellt och i grupp och håller läkarna ajour i läkemedelsfrågor, säger Maria Jerlebo.

I arbetet ingår att göra tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar på vårdcentralerna i Skåne, inom ramen för ett teamarbete (läkare, sjuksköterska och apotekare) .

Enligt Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne, har även en annan läkargrupp i södra Sverige nu anställt en apotekare från hennes enhet på deltid.

Maria Landgren tycker att det är jätteroligt att privata vårdaktörer nu tar steget och anställer apotekare.

– Vi från min enhet är ju ute på alla vårdcentraler ungefär fyra gånger per år med information och förskrivningsuppföljning. Men man kanske vill ha mer än vad vi kan ge dem. Alla vårdcentraler har ju ett eget kostnadsansvar för sin läkemedelsbudget. Dessutom får man en tusenlapp per läkemedelsgenomgång ute på vårdcentralerna, något som kan göra att man kan räkna hem anställningarna, säger Maria Landgren.

Mest läst