Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Namngenerika ännu icke kartlagd företeelse

TLV har ingen bild av om fenomenet ”branded generics” ökar eller minskar – och kan inte uttala sig om eventuella risker. Myndigheten hänvisar till en planerad patientstudie nästa år.

Svensk Farmaci har i några artiklar, både i tryckta tidningen och här på sajten, belyst fenomenet ”branded generics” eller namngenerika.

Namngenerika är generika som får rena fantasinamn istället för namn där den aktiva substansens namn ingår.

Exempel är Losatrix, Losarstad och Marozid, som alla innehåller den aktiva substansen losartan, där originalpreparatet heter Cozaar.

Fenomenet har antagits kunna öka svårigheterna för framför allt äldre att känna igen sina läkemedel.

De apoteksfarmaceuter som Svensk Farmaci talat med upplever att antalet expeditioner av receptbelagda namngenerika har ökat på senare år.

Svensk Farmacis läsarenkät här på sajten har också hittills gett stöd för att fenomenet upplevs som ökande, och dessutom anses vara ett problem i patientledet.

Generikabranschen hävdar dock att andelen namngenerika snarare minskat på senare tid, åtminstone sett till vilka läkemedel som faktiskt marknadsförs.

Svensk Farmaci ställde några frågor till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, apropå diskussionen om ”branded generics”.

Vad är er bild av situationen? Ökar eller minskar branded generics sett till expeditioner och/eller preparat inom utbytessystemet, har ni fakta i målet?

– Nej vi har inga fakta i målet, TLV har inte analyserat detta, säger Niklas Hedberg, chefsapotekare på TLV.

Hur ser ni på fenomenet namngenerika, är det något som ökar risken för förväxling/dubbelmedicinering, eller är det en icke-faktor?

– Vi kan inte uttala oss om eventuella risker med detta med den information vi har idag.

Är det här något som ni har planer på att kolla upp eller åtminstone tycker bör analyseras?

– På alla läkemedelsmarknader finns det generika idag, vilket leder till att patienter kan stöta på olika namn på likvärdiga läkemedel. För de allra flesta patienter går det bra. Men en del patienter får det svårare att hantera sina läkemedel om de har olika namn. Om fenomenet med ”olika namn för samma sak” ökar så blir det naturligtvis inte lättare för dessa patienter, säger Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen på TLV.

– I Sverige har vi generiskt utbyte och på TLV är vi självklart intresserade av hur patienterna kan hantera utbytet och försöker skapa oss en bild av det på olika sätt. Under 2015 kommer vi att stödja en patientstudie vars syfte är att just ta reda på patienternas upplevelse av generiskt utbyte, säger Inger Erlandsson.

Andra läser