Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Snabb utveckling för e-recept på djurläkemedel

Idag går cirka hälften av alla receptordinationer till djur via e-recept. Utvecklingen går fortare än vad den gjorde på humansidan när e-recepten började användas. Nästa år går startskottet för e-handel inom segmentet.

Receptarien Ing-Mari Johansson är systemförvaltare för receptdepå djur på E-hälsomyndigheten, en yrkesroll som hon förmodligen är ensam om i världen. Något liknande receptregister finns inte i något annat land.

2010 inleddes byggandet av en receptdepå för djur på dåvarande Apotekens Service AB (numera E-hälsomyndigheten). I mars 2011 migrerades data dit från Apoteket AB:s system.

De fyra receptexpedieringssystemen på svenska apotek har alla sedan några år en funktion för e-recept på läkemedel till djur.

– De veterinära vårdsystemen har inte utvecklat funktionen lika snabbt, men idag har de största systemen på vårdsidan stöd för att förskriva e-recept. Det finns dock några vårdsystem kvar där detta ännu inte är implementerat, säger Ing-Mari Johansson.

Utvecklingen hos förskrivarna av djurläkemedel har gått fort – på bara ett år har antalet e-recept för djur fördubblats. De har ökat från omkring 25 till cirka 50 procent av det totala antalet förskrivningar, berättar Ing-Mari Johansson.

– Min gissning är att vi når 80 procent under nästa år, säger hon.

Nästa år kan också komma att innebära ett genombrott för e-handel med receptförskrivna läkemedel till djur.

– Vi har nu byggt stöd för e-handel med receptförskrivna läkemedel till djur kopplat till receptdepån för djurläkemedel. Nu har apoteken och deras systemleverantörer möjlighet att bygga sådana lösningar. Ännu finns ingen sådan lösning hos någon aktör men min gissning är att det kommer nästa år, säger Ing-Mari Johansson.

Andra läser