Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lång väntan på leg kan vara åldersdiskriminering

Är din examen gammal, kan du få problem med att få ut din legitimation från Socialstyrelsen. Apotekaren Lennart, som har examen från 1970-talet, har väntat i snart tre månader på beslut. Sveriges Farmaceuter överväger nu juridiska åtgärder.

Lennart har en lång karriär inom läkemedelssektorn bakom sig, men blev en bit över 60-strecket övertalig på sin senaste arbetsplats.

Han beslöt sig då för att avrunda yrkeslivet med några års arbete på apotek, något som han inte har tidigare erfarenhet av.

För cirka tio veckor sedan ansökte han därför om apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens hemsida är normal handläggningstid för utfärdande av legitimation cirka två veckor. Men Lennart har efter två och en halv månad ännu inte fått något beslut i ärendet.

När han några gånger kontaktat Socialstyrelsen har han fått beskedet att ärendet fortfarande är under handläggning.

– Man hävdar att hans ärende inte är ett normalärende med hänvisning till patientsäkerheten. Det enda som är speciellt i det här ärendet är att hans examen är från 1970-talet och att han inte arbetat på apotek tidigare. Som vi ser det finns det inget lagstöd för att förvägra någon legitimation baserat på detta, säger Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter.

– Personligen känns det obehagligt och kränkande. I praktiken innebär det att jag är belagd med ett ofrivilligt yrkesförbud, säger Lennart själv till Svensk Farmaci.

– Socialstyrelsen behöver normalt göra tre saker. Kontrollera att jag betalat administrationsavgiften, försäkra sig om att betygen inte är förfalskade och kontrollera mig mot belastningsregistret. Inget av detta borde utgöra minsta problem i mitt fall, säger Lennart.

Enligt Viktoria Juzovitskaja överväger Sveriges Farmaceuter nu en JO-anmälan av ärendet.

– Min bedömning är att det här kan utgöra ett exempel på åldersdiskriminering, säger hon.

FOTNOT: Lennart heter egentligen något annat.

Andra läser