Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Strid ström av nya hepatit C-medel

Allt fler nya hepatit C-läkemedel närmar sig klinisk praxis. EMA:s expertkommitté CHMP gav förra veckan grönt ljus till en ny kombinationsbehandling, denna gång från Abbvie.

Abbvies nya interferonfria hepatit C-behandling i tablettform, Viekirax och Exviera, fick förra veckan positivt utlåtande av CHMP.

Ett slutligt godkännande i EU förväntas under första kvartalet 2015, enligt Abbvies pressmeddelande idag.

CHMP gjorde bedömningen efter handläggning med förtur, en prioritering som görs för nya behandlingsmetoder som antas ha stor betydelse för folkhälsan.

På ett år har därmed CHMP gett positiva utlåtanden till fyra nya hepatit C-preparat. Tidigare har Gileads Harvoni och Medivirs Olysio passerat nålsögat.

Viekirax innehåller i sig tre aktiva substanser – ombitasvir och paritaprevir som på olika sätt hämmar den virala replikationen, och ritonavir som hämmar enzymet cytokrom P450 3A4 och därmed förbättrar de andra komponenternas farmakokinetik.

Exviera (dasabuvir) är en så kallad icke-nukleosid NS5B-polymerashämmare.

De båda läkemedlen ska användas i kombination med varandra samt eventuellt med ribavirin hos patienter med kronisk hepatit C genotyp 1.

Hos patienter med genotyp 4 används bara Viekirax och ribavirin.

Svensk Farmaci skriver mer om de nya hepatit C-läkemedlen, både om de medicinska möjligheterna och den kostnadsmässiga utmaningen, i temat i tryckta nummer 6 i december.

Andra läser