Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Satsar på seniorer

Sveriges Farmaceuter har tagit fram ett särskilt medlemskap för pensionärer och vill skapa ett nytt seniornätverk. Förhoppningen är att fler yrkesverksamma ska stanna kvar i förbundet när de går i pension.

Sveriges Farmaceuters största ”medlemstapp” utgörs av yrkesverksamma som går i pension.

Genom ett nytt seniormedlemskap, som klubbades vid fullmäktige förra veckan, hoppas förbundet behålla fler pensionärer som medlemmar.

– Vi har tidigare inte haft något särskilt medlemskap för denna grupp, utan bara en reducerad avgift. Men nu inför vi en särskild senioravgift som inte är tänkt att korrigeras mot kostnadsindex på samma sätt som de övriga avgiftskategorierna. Vår förhoppning är att skapa ett mer levande medlemskap för seniorer, säger Ervin Alic, rekryteringsansvarig på förbundet och ”pappa” till förslaget.

Månadsavgiften blir inledningsvis 71 kronor.

– De som lämnar yrkeslivet har en djup erfarenhet och ofta mycket kvar att ge, exempelvis som mentorer. För oss är det viktigt att de blir kvar i förbundet och bidrar till vår bredd, och därmed också stöder professionens utveckling. Ambitionen är att få fler seniorer att aktivt verka i förbundet, och det finns tankar om att skapa ett internt nätverk för seniorer med särskilda aktiviteter, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör.

Andra läser