Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Låt apotekare beställa labbtester”

Apotekare på apotek borde, enligt kanadensisk modell, få rätt att beställa labbprover för att kunna ge bättre råd om läkemedel till äldre. Det föreslogs i en motion till Sveriges Farmaceuters fullmäktige.

Bakom förslaget står apotekaren Maj-Britt Elmvik i Trollhättan. Hon har tidigare arbetat i Kanada, där apotekare på apotek har denna befogenhet i vissa provinser.

Elmvik vill enligt sin motion att ”fullmäktige beslutar arbeta för apotekares rätt att beställa labbtester och få svar som behövs för att ge råd om bästa läkemedelsbehandling till äldre”.

”Framtiden kan mycket väl bli att patienten själv testar sig med hjälp av patientnära tester. Till dess föreslår jag att apotekare kan fylla den luckan”, skriver hon i sin motion.

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå motionen, även om styrelsen ”bejakar problematiken kring underutnyttjandet av både receptariers och apotekares kompetens”.

Hur farmaceuternas kompetens bättre kan utnyttjas för bästa läkemedelsbehandling till äldre behandlas redan i förbundets nollvision för läkemedelsrelaterade fel, resonerar styrelsen.

Förbundsstyrelsen understryker dock att ”apotekarens och receptariens roll på sikt kan behöva specificeras inom respektive område och avser att vid kommande revideringar av nollvisionen se över vilka kompletteringar som behöver göras”.

Andra läser