Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hård branschkritik mot ny TLV-rapport

Lönsamheten på den svenska apoteksmarknaden bedöms inte avvika nämnvärt från detaljhandelns, enligt en ny TLV-rapport. Men apoteksbranschen tycker att TLV gör fel jämförelse.

Bakgrunden till TLV:s arbete är att den dåvarande regeringen beställde en lönsamhetsbedömning av den svenska apoteksmarknaden i samband med omregleringen.

Den rapport som presenteras idag är den tredje i ordningen.

Rapporten jämför lönsamheten för den svenska apoteksmarknaden med den hos internationella apoteksaktörer och företag inom svensk och nordisk detaljhandel.

TLV drar slutsatsen att apotekens lönsamhet inte avviker nämnvärt från annan svensk eller nordisk detaljhandel.

Men hur svenska apoteksaktörer står sig lönsamhetsmässigt relativt internationella motsvarigheter är osäkert enligt TLV.

”Det ekonomiska underlaget av noterade apoteksföretag är alltför bristfälligt för att kunna dra några säkra slutsatser om hur Sverige står sig internationellt”, konstaterar myndigheten.

Sveriges apoteksförening tycker att det är förvånande att TLV lägger så stor vikt vid att jämföra lönsamhet för apotek med lönsamhet i detaljhandel.

– Det är inte rimligt att jämföra apotekens verksamhet med detaljhandel som saknar samhällsuppdrag, där prissättningen är fri och statens lagreglering liten, säger Johan Davidson, chefsekonom på apoteksföreningen, i en presskommentar.

– Att jämföra lönsamhet mellan apotek och företag som säljer möbler, bildelar och kläder är helt enkelt orimligt. Apotek bedriver en högspecialiserad verksamhet, med en stor andel akademiskt utbildad personal, krav på hög säkerhetsnivå, tillgänglighet och följsamhet till lagar och regelverk på en nivå som inte är i närheten av en jämförelse med detaljhandel.

Föreningen menar att svårigheterna att jämföra med internationella apoteksaktörer, som TLV åberopar, är överdrivna, och att slutsatserna i TLV:s analys därför blir märkliga.

– TLV uttrycker osäkerhet inför om rörelsemarginalerna för apotekssegmenten speglar driften av apoteksverksamhet. Man kan dock vara totalt säker på att detaljhandel och nordiska konsumentföretags rörelseresultat inte speglar drift av apoteksverksamhet, säger Johan Davidson.

Nästkommande TLV-analys i genren ska beskriva ”det offentligas behov och analysera hur väl apoteksaktörerna lever upp till de krav och förväntningar som finns på marknaden”.

TLV väntas slutrapportera sitt uppdrag i början av nästa år, även om vissa områden enligt myndigheten kan komma att analyseras även efter det.

Andra läser