Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“För negativt om samtal på apotek”

"En tråkig inställning". Apoteksföreningen reagerar på Läkarförbundets starka kritik mot en preliminär rapport om strukturerade läkemedelssamtal på apotek.

Apoteksföreningen har reagerat på Läkarförbundets kritik mot den preliminära slutrapporten projektet strukturerade samtal på apotek, som vi skrev om igår.

– Läkarförbundet signalerar en tråkig inställning. Den verkar ligga i linje med någon slags allmän djupt rotad skepsis mot att låta andra yrkeskategorier över huvud taget ha någon kontakt med patienter, säger Henrik Ehrenberg, chefsstrateg på apoteksföreningen.

– Om vården ska klara det ökande trycket från en åldrande befolkning är strukturerade läkemedelssamtal absolut ett steg i rätt riktning. Det här är ett koncept som visat goda resultat i exempelvis Storbritannien och det finns inget som säger att det inte skulle fungera här.

Läkarförbundet kritiserar att tjänsten inte har använts efter remiss från läkare i förstudien, vilket var tanken från början.

– Men det är ju lika viktigt att den här tjänsten används på farmaceutens eller patientens eget initiativ. Att läkarremisser uteblivit i förstudien spelar väl ändå ingen jättestor roll, men det är viktigt att den möjligheten finns längre fram.

En annan kritikpunkt från Läkarförbundet gäller att den preliminära rapporten ”felaktigt beskriver metodens effekt trots att endast genomförbarheten av samtal på apotek har undersökts”.

– Att Läkemedelsverket tar upp effekt speglar väl att man faktiskt sett en positiv effekt som man också velat visa upp, säger Henrik Ehrenberg.

Apoteksföreningen anser att det nyligen publicerade vetenskapliga stödet för den liknande tjänsten NMS i Storbritannien, i kombination med Läkemedelsverkets genomförandestudie, borde kunna bana väg för ett brett införande av tjänsten.

Men borde inte effekten av en sådan här intervention utvärderas vetenskapligt innan man avsätter pengar till den för nationellt införande?

– Jag tycker inte det finns någon anledning att tveka om behovet och de positiva effekterna, men vill man ha ytterligare kött på benen kan man införa tjänsten och låta forskare följa utvecklingen, där man utvärderar tjänstens effekter över tid. Det är ju så man gjort i Storbritannien, säger Henrik Ehrenberg.

Han håller med Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, som i gårdagens artikel sa att finansieringen av tjänsten är helt avgörande för dess öde.

– Det är uppenbart att det inte går att lyfta in en sådan här stor tjänst nationellt på apoteken utan att tillföra en särskild ersättning, säger Henrik Ehrenberg.

Mest läst